I 1970´erne blev specielt børnehaverne udbygget i stor stil. I 1980 gik over halvdelen af alle danske børn i alderen 3-6 år i børnehave og i 1994 var tallet steget til 80 procent. Også andelen af børn i vuggestuer og skolefritidsordninger steg støt gennem hele perioden.

"Kvinder og mænd 1995". Arbejdsmarkedsstyrelsen, Ligestillingsrådet, Danmarks Statistik, 1995, s. 23


undefined