Fra midten af 1960´erne steg de offentlige udgifter markant og antallet ansatte i den offentlige sektor voksede stærkt i perioden 1965-83. Mange af de gifte kvinder der fik erhvervsarbejde blev ansat inden for offentlig omsorg, blandt andet inden for børnepasning og ældrepleje, hvor de tog sig af opgaver der tidligere var blevet løst af husmødrene.

Peter Bogason: "Stat, forvaltning og samfund efter 1950". 2000, s. 25


undefined