I "Betænkning vedrørende familiens og børnenes tilpasning", 1970, foreslår Kvindekommissionen gratis børnehaver til alle børn.

"Betænkning vedrørende familiens og børnenes tilpasning", 1970, s. 35.Man skal endvidere vedrørende ophold i daginstitutioner understrege, at disse må antages at være til gavn for børnene, såfremt institutionerne ikke er for store, såfremt der er tilstrækkelige pladsforhold, såfremt børnene anbringes i grupper af passende størrelse og såfremt der er tilstrækkeligt personale til rådighed. Det vil være en fordel, at institutionen er placeret nær børnenes bopæl, så de kan møde deres legekammerater og ikke skal udsættes for lang transport til og fra institutionen. Åbningstiderne bør indrettes efter behovet. I dag er mødre med arbejdstid, der ikke passer med daginstitutionens åbningstider, henvist til andre og mindre gode former for dagpasning af deres børn. Daginstitutioner bør være tilgængelige for alle ganske som skolerne er det. Man finder, at der bør være børnehavepladser til alle, og de bør være gratis, idet det dog bør erkendes, at ophold i heldagsbørnehaver kan være en belastning for nogle børn, således at halvdagsophold ofte må være den foretrukne løsning.