Under debatten i Folketinget om Kvindekommissionens slutrapport, mente Kirsten Jacobsen, at det var noget pjat at bruge Folketingets tid på kvindesagsdebat.

"Folketingstidende", 1974-75, s. 2391-92Kirsten Jacobsen (FP):
Hvis vi i dag havde skrevet 1915 og ikke 1974, så skulle jeg med glæde have deltaget i denne debat om kvindekommissionens betænkning. Men i dag med den store arbejdsløshed, der hersker, med det store underskud, vi har på betalingsbalancen, og med vores underskud på statsregnskabet til næste år så finder jeg det helt uansvarligt, at folketinget bruger sin tid på afledningsmanøvrer som indoktrinering og kvindesagsdebat, som ikke fører til noget som helst andet end en masse ord. De retlige uligheder, der måtte være, skal fjernes ved konkrete lovforslag og ikke ved studiekredsarbejde i folketinget eller i EFs Ministerråd. Derfor havde jeg egentlig tænkt mig at fremkomme med følgende forslag til motiveret dagsorden:
"Idet folketinget med tilfredshed konstaterer forskellen mellem de to køn, går tinget over til næste punkt på dagsordenen."
Men da det er blevet mig meddelt fra formanden, at dette forslag til motiveret dagsorden ville blive afvist med den begrundelse, at det var for pjattet, så vil jeg nøjes med at lade opfordringen stå alene. Jeg vil dog til begrundelse anføre, at en så pjattet forespørgsel kan ikke forlange et seriøst dagsordensforslag.
Jeg agter derfor ikke at deltage mere i debatten, men vil som hovedparten af tingets medlemmer give mig til at beskæftige mig med noget fornuftigt.

N O T E R

undefined  1. Kirsten Jacobsen
Kirsten Jacobsen (1942- ) er politiker og ejendomsmægler. Hun blev valgt til Folketinget for Fremskridtspartiet fra 1973-81 og igen fra 1988-99. I 1999 meldte hun sig ud af Fremskridtspartiet og dannede Frihed 2000 og i 2001 var hun løsgænger i Folketinget.