Dansk Kvindesamfund har siden 1970 årligt uddelt Mathilde-prisen til kvinder, mænd, organisationer eller virksomheder, der arbejder for gennemførelsen af retslig og faktisk ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark.

http://www.kvindesamfund.dk/
mathildetext/mathildetext.htm
Mathilde-prisen.

1970 Grethe Philip (7.12)
1970 Gunhild Due (16.12)
1971 Husligt Arbejderforbund/Ruth Kristensen (19.8)
1971 Anti-Mathilde til Kommunernes Landsforening (19.8)
1972 Forbrugerrådet (17.3)
1972 Herdis Bjerg (19.4)
1972 Danfoss´s kvinder (29.9)
1972 Birgitte Xenos (22.10)
1974 Poul Dahlgaard (27.2)
1974 Anker Jørgensen (juni)
1975 Eva Gredal
1975 Tove Maës (15.5)
1979 Ritt Bjerregaard
1980 Jytte Thorbek
1982 Karin Garde, Inge Lunde
1986 Ligestillingskonsulenter/Birgit Unnerup
1987 Anette Steen Pedersen (4.4)
1988 Kvindeligt Arbejderforbund
1989 Lene Koch (april)
1989 Inger Lillelund (12.12)
1990 Drude Dahlerup (21.4)
1991 Inge Methling (27.3)
1992 Lisbeth Kølster
1993 Flemming Bogø, Foreningen til mænds bevarelse.
1994 Liselotte Knudsen, HK
1995 Nina Smith (vismand)
1996 Suzanne Brøgger
1997 Tine Aurvig Brøndum
1997 Padmini Casinader Christiansen
1998 Kirsten Gomard
1999 Joan-Søstrene
2000 Lilli Gyldenkilde
2001 Hanne Reintoft
2002 Jørn Bro, politimester i Glostrup
2003 Dorit Otzen
2004 Hanne Fokdal Barnekow