Ligestillingsrådet udgav foruden årsberetning med statistik om kvinder og mænd også rapporter, pjecer og en serie med arbejdspapirer.

"Ligestillingsrådets Årsberetning 1985". 1986, s. 132XII. LIGESTILLINGSRÅDETS PUBLIKATIONER
Ligestillingsrådets årsberetning 1975-76 (udgået), 1977, 1978, 1979, 1980 (udgået), 1981 (udgået), 1982, 1983 og 1984 (m/ engelsk resumé)
Seminarrapporter "Kvinder i beslutningsprocessen", Nordisk Ministerråds seminar i Gentofte, 28.-30. oktober 1981, udgivet af Nordisk Ministerråd og Ligestillingsrådet (1982) "Køn og roller i skolen". (1985). Kan købes i Ligestillings-rådet for 2O,- kr.
Pjecer
"Lige løn for samme arbejde", udgivet af arbejdsministeriet og Ligestillingsrådet (1976)
"Ligebehandling på arbejdet", udgivet af arbejdsministeriet og Ligestillingsrådet (1978)
"Hvorfor er det altid mig?" (1979) (udgået)
"Equal Status of Women in Denmark", engelsksproget pjece om Ligestillingsrådet og dets virksomhed (1980)
10 brochurer "Fag med gode muligheder - også for piger" om utraditionelle erhvervsvalg for piger (nogle brochurer er udgået)
Arbejdspapirer
Arbejdspapir 1: Folketingsvalget den 23. oktober 1979 - en lige-stillingsmæssig belysning (198O) (udgået)
Arbejdspapir 2: Dagforanstaltninger for børn - en forudsætning for ligestilling (198O) (udgået)
Arbejdspapir 3: Kvinderepræsentationen i offentlige udvalg (1980) (udgået)
Arbejdspapir 4: Deltid - kvinder på vej, men er det ligestilling? (1981)
Arbejdspapir 5: Valgene i 1981 - en ligestillingsmæssig belysning (1982) og et tillæg om valget i 1984
Arbejdspapir 6: Ligeløn - hvorfor ikke? (1984) (udgået) Informationsblad
lige nu! - Ligestillingsrådets nyhedsbrev, som udkommer kvartalsvis
Informationsark
Information om toilet- og badeforhold på arbejdspladsen (1982)
Debatbog
"Kærlighed, køn & kultur". Kan købes hos boghandleren for 128,-kr.
Plakat
Udgivet i anledning af Rådets lo års jubilæum. Gratis.