Ligestillingsrådets opgave i forbindelse med vedtagelsen af ligelønsloven i 1976 var at informere dels pressen dels den brede offentlighed om loven og dens konsekvenser.

"Beretning om Ligestillingsrådets virksomhed fra beskikkelsesdatoen den 26. november 1975 til 31. december 1976". 1977, s. 5-7Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed:
A. FORELØBIGT AFSLUTTEDE SAGER
1) Ligeløns-sagen

Den 4. november 1975 modtog sekretariatet fra arbejdsminister Erling Dinesen lovforslaget om ligeløn til mænd og kvinder til orientering.
Loven om ligeløn blev vedtaget i folketinget den 3. februar 1976, og på forespørgsel fra arbejdsministeren tilbød Ligestillingsrådet at udarbejde en orienterende pjece om ligeløn, samtidig med at Rådet besluttede at distribuere pjecen om "Kvinden i erhverv", som Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark Havde udarbejdet.
Til brug for pressen udarbejdede Rådets sekretariat et notat med en række supplerende oplysninger om udviklingen for kvinderne på arbejdsmarkedet.
De to pjecer, "Ligeløn" og "Kvinden i erhverv" blev trykt i 40.000 eksemplarer, og Ligestillingsrådet har udsendt dem til alle landets biblioteker, kommuner og kommunernes socialkontorer, amter, arbejdsformidlingskontorer, samt mange arbejdspladser. Til udsendelserne har man modtaget hjælp fra arbejdsdirektoratet, Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark. Herudover er pjecerne udsendt til diverse organisationer, skoler og talrige privatpersoner.