Ved Folketingets tredje behandling af lovforslaget om ligestilling i råd og udvalg kaldte Pia Kjærsgaard loven for "ligestillingspjat" og mente at statsminister Poul Schlüter førte socialdemokratisk politik.

"Folketingstidende1984-85", s. 8986-87Pia Kjærsgaard (FP):
Jeg må indrømme, at jeg er overrasket over statsministerens interesse for ligestilling, en interesse, der altså har udmøntet sig i dette forslag, der nu er ved at være gennem sin tredje behandling og sin vedtagelse.
Inden det kommer så vidt, vil jeg knytte et par kommentarer til forslaget, også for at klargøre, hvorfor fremskridtspartiet ikke stemmer for dette forslag, selv om det burde være ret selvfølgeligt.
Statsministeren har jo helt tydeligt følt sig inspireret af det socialdemokratisk styrede ligestillingsråd, da dette forslag blev udarbejdet. Forlydender i pressen har endda tillagt andre i statsministerens nærmeste kreds den tvivlsomme ære for, at dette forslag er bragt op i folketinget, men det bliver nok aldrig helt opklaret.
Modsat hvad jeg stort set selv har hørt, finder jeg det særdeles kvindediskriminerende, at man ad lovgivningens vej vil skabe det, man kalder ligestilling i udvalg, kommissioner o. lign. Hvem i alverden siger, at vi skal have ligestilling - andre end det før omtalte ligestillingsråd? Hvad er det dog for kvinder, der føler sig under mandsdominans? Skyldes det manglende viden, indsigt, evner eller selvtillid? Skal vi virkelig i ligestillingens hellige navn også til at bruge tid på at finde ligelig repræsentation i udvalg, kommissioner o. lign. uden at skele til kvalifikationerne?
Vi kender allerede ligestillingsforsøgene fra venstrefløjens opstillingslister, men jeg må indrømme, at for mig er det kvalifikationer og ikke kønnet, der er afgørende. Om der sidder 100 pct. kvinder eller mænd i et udvalg eller i et parti, er fuldstændig underordnet. Tænk dog på, at man skal bruge unyttig tid på den slags ligestillingspjat, som det tilmed er fuldstændig grotesk og uinteressant at efterkontrollere.
Hvordan har stats- og ligestillingsministeren tænkt sig, at dette forslag skal kontrolleres? Skal der nedsættes et kontrolorgan til at sørge for udførelse og efterkontrol af ligestillingslovens bogstav - med dertil hørende administrative udgifter?
Dette forslag er efter fremskridtspartiets mening et dybt ministerbuk for et socialdemokratisk organ, og det er fantastisk, at bukserne ikke revnede.
Fremskridtspartiet sympatiserer ikke med dette forslag, der forherliger venstrefløjsideologier, og stemmer selvfølgelig imod det.
Hermed sluttede forhandlingen.

N O T E R

undefined  
1. Pia Kjærsgaard
Pia Kjærsgaard (1947- ) er politiker. Hun kom ind i Folketinget i 1984, først som suppleant for Fremskridtspartiets leder Mogens Glistrup, der afsonede en fængselsstraf. I 1995 forlod hun Fremskridtspartiet og dannede Dansk Folkeparti, hvis partileder hun har været siden. Pia Kjærsgaard har fortrinsvis profileret sig på kravet om en stram flygtningepolitik.

Læs mere om Pia Kjærsgaard i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/262/

undefined   2. Statsministeren
Poul Schlüter (1929- ) er politiker. Han var medlem af Folketinget fra 1964-94 for Det konservative folkeparti og var Danmarks statsminister fra 1982-93.