Den første lov om barselsorlov blev indført i Danmark i 1901 da kvinder der arbejdede på fabrik fik ret til 4 ugers orlov efter fødslen. I dag har både mødre og fædre ret til barselsorlov i sammenlagt et år.

Anette Eklund Hansen: "Barselsorlovens historie i 100 år". Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 2003Barselsorlovens historie:  
http://www.abm.nu/aba/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=90