Barselsorloven har ofte været til politisk debat og særligt i 1970´erne og 1980´erne fremsatte de politiske partier mange forslag til forbedringer af barselsorloven. De fleste blev dog ikke vedtagne.

Anette Borchorst: "Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002", 2003 s. 54-56

Se pdf
Forkortelser af partinavne - note til pdf

1. VRF
VRF er en forkortelse for Venstrereformpartiet. Partiet blev grundlagt 1895 og dannede regering 1901. partiet splittedes i 1905 da Det Radikale Venstre blev grundlagt. I 1910 skiftede Venstrereformpartiet navn til partiet Venstre.

2. DKP
DKP er en forkortelse af Danmarks Kommunistiske Parti

3. SF
SF er en forkortelse for Socialistisk Folkeparti

4. S
S er en forkortelse for Socialdemokraterne

5. KRF
KrF er en forkortelse af Kristeligt Folkeparti. Partiet skiftede i 2003 navn til Kristendemokraterne.

6. K
K er en forkortelse for Det Konservative Folkeparti

7. V
V er en forkortelse for partiet Venstre

8. VS
VS er en forkortelse af partiet Venstresocialisterne

9. FP
FP er en forkortelse for Fremskridtspartiet

10. CD
CD er en forkortelse af Centrumdemokraterne

11. RV
RV er en forkortelse af Det Radikale Venstre