Louise Nørlund

undefined


Louise Nørlund var kvindesagsforkæmper og pacifist. Som stifter af og mangeårig formand for Danske Kvindeforeningers Valgretsudvalg, der var en foreningssammenslutning for alle de mange kvindeforeninger, som landet over kæmpede for kvinders valgret, var Louise Nørlund en både indflydelsesrig og central skikkelse i valgretskampen.

Læs mere om Louise Nørlund i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.