Theodora Lang

undefined

Theodora Lang (1855-1935) var seminarieforstander. I 1891 etablerede hun i Silkeborg det første forskolelærerindeseminarium, der var rettet mod undervisning af landsbyskolens yngste børn. Inden da drev hun bl.a. en almindelig pigeskole og en overbygning til uddannelse af privatlærerinder. Med sig selv som formand stiftede hun i 1893 foreningen Den danske Pigeskole, hvis månedsblad "Bog og Naal" hun redigerede i 21 år.

Læs mere om Theodora Lang i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.