Charlotte Munck

undefined

Charlotte Munck (1876-1932) var sygeplejerske og forstander. Hun afsluttede sin sygeplejerskeuddannelse i New York i 1909 og vel hjemme igen blev hun ansat på Rigshospitalet, først som sygeplejerske, senere som plejemoder. I 1913 da det nybyggede Bispebjerg Hospital skulle tages i brug, blev hun ansat som forstander for den nye sygeplejerskeskole. Charlotte Munck var meget engageret i Dansk Sygeplejeråds organisatoriske arbejde og bestred en lang række poster bl.a. som formand for rådet fra 1927-1932.

Læs mere om Charlotte Munck i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.