Eli Møller

undefined

Eli Møller (1863-1941) var læge og kvindesagsforkæmper. Efter sin medicinske eksamen i 1895 specialiserede hun sig i gynækologi og fødselsvidenskab og i 1906 blev hun Danmarks første kvindelige dr.med. med en doktorafhandling om tidlige og vanskelige fødsler. Ligesom hendes mor Jutta Bojsen-Møller engagerede Eli Møller sig i det kønspolitiske arbejde i Dansk Kvindesamfund. Hun holdt bl.a. foredrag om seksualitet og moderskab og var primus motor i oprettelsen af Kvinderegensen, det første kvindekollegium i Danmark.

Læs mere om Eli Møller i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.