Nina Bang

undefined

Nina Bang (1866-1928) var den første kvindelige minister og historiker. I 1894 tog hun en magistergrad i historie og fra 1898 var hun ansat som journalist ved "Social-Demokraten". Nina Bang var glødende socialist og socialdemokrat. Fra 1913-1917 var hun medlem af borgerrepræsentationen og fra 1918 og frem til hendes død medlem af landstinget. I 1924 blev hun udnævnt til undervisningsminister i den første socialdemokratiske regering.

Læs mere om Nina Bang i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.