Toni Liversage


Toni Liversage (1935 - ) er forfatter og aktivist. Fra begyndelsen af 1960’erne engagerede hun sig i græsrodsbevægelser fx mod atomkraft og mod Vietnam-krigen. Hun var med i gruppen der brød ud af Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds i 1968 og dannede Individ og Samfund. I 1970’erne var hun aktiv i Rødstrømpebevægelsen og det kvindepolitiske engagementet er fortsat inden for fredsbevægelsen. Siden 1970’erne har hun skrevet en række bøger om kvinders betydning i historien og om kvinder i fredsbevægelsen.

Læs mere om Toni Liversage i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon.