Grethe Fenger Møller


Grethe Fenger Møller (1941 - ) er politiker og tidligere minister. Som ung var hun medlem af Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds. Hun valgte at blive i moderforeningen, da ungdomskredsen blev splittet i 1968. Fra 1974-1981 var hun landsformand for Dansk Kvindesamfund. Tidligt blev hun også partipolitisk engageret i Det konservative folkeparti, først som kommunalpolitiker og fra 1977 som folketingsmedlem. Politiskt markerede hun sig som borgerlig feminist. Hun var arbejdsminister 1982-86. I 1987 blev hun formand for Ligestillingsrådet. Hendes politiske karriere stoppede brat i 1993 på grund af Tamilsagen.

Læs mere om Grethe Fenger Møller i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon.