Karen SybergKaren Syberg (1945 - ) er redaktør og journalist. Karen Syberg var som ung studerende aktiv i ungdomsoprøret og med til at besætte konsistorium på Københavns universitet i 1970. Hun var også en af initiativtagerne til Rødstrømpebevægelsen og med i bevægelsens første aktion på Strøget. Hun var medarrangør af den første kvindelejr på Femø 1971 og med til at besætte det første kvindehus i København. Som ekstern lektor på Københavns Universitet fik hun stor betydning for den fremvoksende kvindeforskning. Fra 1985 har hun arbejdet som journalist og redaktør på dagbladet Information.

Læs mere om Karen Syberg i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.