Margit Fogh Jensen

Margit Fogh Jensen (1907 - 1997) var fagforeningsformand. I 1961 blev hun formand for De kvindelige Bryggeriarbejderes Fagforening i København. I sit faglige arbejde gjorde hun en stor indsats for at få indført ligeløn. Overenskomstforhandlingerne i 1973, hvor kravet om ligeløn blev gennemført, var en stor sejr for Margit Fogh Jensen og året efter, i 1974, trak hun sig tilbage.

Læs mere om Margit Fogh Jensen i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.