I 1800-tallet varetog mænd og kvinder på landet forskellige opgaver i landbrugsproduktionen.

Oversigt over kønsarbejdsdelingen på landet i 1800-tallet i Tereza Burmeister: "Heks, hore, ærbar kone: kvindeliv på landet i 1800-tallet", 1987 s. 31-32

Døgnets rytme

vinter/forår
Mandsarbejde Kvindearbejde Kvartals- og månedsopgaver
pasning af heste malkning bagning
skovarbejde pasning af får, køer og fjerkræ brygning
huggehusarbejde tilberedn. af davre tøjvask
såning/pløjning mælkeforarbejdning fåreklipning
tærskning kartning slagtning
vedligeholdelse af arbejdsredskaber spinding  
aftensæde vævning  
  strikning  
  lysestøbning  
  rengøring  
  børnepasning  
  tilberedning af middagsmad  
  malkning  
  rengøring af mælketøjet  
  tilberedning af aftensmad  
  aftensæde (husflid)  
  børnepasning  
  tilberedning af nadver  
  malkning  


Døgnets rytme

sommer/efterår


Mandsarbejde Kvindearbejde Kvartals- og månedsopgaver:
pasning af heste malkning de samme som vinter/forår
pløjning pasning af dyrene  
markarbejde i hø- og kornhøst malkning  
tørvegravning tilberedelse af måltiderne  
vedligeholdelse af: bygninger, gærder, hegn pløjning  
  markarbejde i hø- og kornhøst  
  rengøring  
  klining af bygninger  
  kartoffeloptagning  
  børnepasning