Fra 1890-1916 voksede andelen af kvindelige arbejdere i København fra en fjerdedel til en trediedel.

"Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916" i Birte Broch: "Kvindearbejde og kvindeorganisering", 1977 s. 65

Tabel III.4. Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916. (Ifølge folketællingerne): 

    
    
         
   
År  Mænd Kvinder Tilsammen Kvinders andel af samtlige arbejdere
1890  37.579  1)  13.289  50.868  26.1%
1895 42.254 1) 16.711 58.965 28.3%
1901  42.819 19.158 61.977 30,9%
1906 44.067 18.470 62.537 29,5%
1911 46.717 22.195 68.912 32,2%
1916 49.964 25.549 75.513 33,8%


Kilder: De københavnske folketællinger for de anførte år.
Noter: 1) I tallet er medregnet medhjælpere i håndværk/industri samt daglejere.