De kvindelige arbejderes timeløn udgjorde 50-75% af de mandlige arbejderes løn.

"Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København" i Birte Broch: "Kvindearbejde og kvindeorganisering", 1977 s. 81

Tabel III.14. Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København 1872-1914:År Faglærte Ufaglærte Kvinder
  øre øre øre
1972 25,1 16,9 11,0
1897     16,9
1898 44,6 34,0  
1904 49,9 38,8  
1905     21,9
1914 66,1 50,0 31,4

Kilder: J.P. Christensen. op. cit. Faglærte. Tabel 5.2, s. 36, Ufaglærte: Tabel 5.4., s. 39. Kvinder: Tabel 5.7., s. 42.

Noter: Tallene for ufaglærte og især kvinder bygger på et skøn på grund af materialets spinkle karakter. 1914-tallene stammer dog fra den officielle statistik udgivet af Det statistiske Departement. Lønstigningen i perioden er en smule for stor, idet 1914-tallene er for høje. (J.P. Christensen, op.cit., s. 31).