Kildeoversigt for perioden: 1870'erne

NavnTitel
Kilde 199Strøgaktionen
Kilde 24Ændringer i Foremålsparagraf 1 i årene 1871-1915
Kilde 25Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908
Kilde 26Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913
Kilde 43Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897
Kilde 453Vi undgik bevidst rollen som de kønne og smarte
Kilde 456Mette Kunøe: Tressernes strømninger nåede SF i halvfjerdserne
Kilde 457Kvindens situation i det kampitalistiske samfund
Kilde 504Bedre barselsorlov
Kilde 57Professor Saxtorphs mindretalsudtalelse, 1874, Københavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 58Det teologiske fakultets udtalelse, Københavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 59Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Københavns Universitet
Kilde 9Kvindens Stemmeret
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 92Referat af mødet for alle kvindelige Arbejdere i Tobaksfaget
Kilde 93Kvindelige københavnske fagforeninger 1870-1900