Kildeoversigt for perioden: 1960'erne

NavnTitel
Kilde 117Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73
Kilde 120Bilag I. Danske Kvinders Nationalråd
Kilde 121Synspunkter for seksualundervisningen
Kilde 122Seks om sex
Kilde 123Samleje
Kilde 125Børnefædre og børnemødre. Tanker omkring en ungdomsbog
Kilde 126Leif Panduro: Et lille ramahvin fra gymnasierne, Gudrun Brun: Kønsfrihed, Hans Bjerre: Fra fortrop til bagstræv, Ulla Dahlerup: Det omstridte problem samt Ingen revolution fra i dag til i morgen
Kilde 127Ulla Dahlerups Sex-resolution
Kilde 128Ikke på vej til seksuelt anarki
Kilde 129Jeg anklager århundreders forløjede kvindeverden skabt og beskrevet af mænd - fortiet af kvinder
Kilde 130Mange uovervejede aborter
Kilde 131Metoder og risici ved svangerskabsafbrydelse
Kilde 133Vi er jo et folk af mordere
Kilde 134Lægen går i fængsel igen
Kilde 136Dorthe L. 24 år, gift
Kilde 137Henrik W, 19 år
Kilde 138Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab
Kilde 139Lis Møllers tale d. 24.2. 1967 i Folketinget ved førstebehandlingen af lovforslag vedr. svangerskab
Kilde 140Kvindeliv
Kilde 141Betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse
Kilde 142Fri abort?
Kilde 143Fri abort eller ikke?
Kilde 147Abortvejledning
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 156Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 171Kvinnans villkorliga frigivning
Kilde 174Er kvinden vokset fra rollen som husmor
Kilde 175Det uopdagede køn
Kilde 177Kvindespejlet, 1964 s. 22-25
Kilde 178Kønsrolle eller menneskeværd
Kilde 180Den ideologiske kamp
Kilde 182Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper
Kilde 183København starter Ungdomskreds
Kilde 184Skal husmødre afskaffes
Kilde 185Kvindernes borgerkrig
Kilde 186Gå til modstand...
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 189Forslag til ny formålsparagraf
Kilde 192Landsformanden har ordet og To meninger, To svar
Kilde 194Livets mening
Kilde 196Rødstrømpe-Manifest
Kilde 208Det bobler i slaggedyngen slammet koger over
Kilde 235Begreber der ligger til grund for Kvindernes Befrielse
Kilde 236Et program for feministisk bevidstgørelse
Kilde 298Arbejdsmarkedet. Registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 331Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien
Kilde 332Hvem tjener mest?
Kilde 333Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge
Kilde 334LO's medlemstal 31. december 1966
Kilde 338Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 340Uenighed om, hvad ligeløn vil sige
Kilde 341Er de mange sygedage hele forklaringen?
Kilde 342Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds
Kilde 344Arbejdsvurdering
Kilde 345Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
Kilde 346Anden klasses arbejdskraft
Kilde 347Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
Kilde 348Nej til ligeløn på Nærum Nylon
Kilde 349Ligeløn fra i dag i slagterifaget
Kilde 3504.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 355Forsiden af HK-bladet, særnummer maj 1963 og forsiden af HK-Bladet nr. 1/1965
Kilde 356Ligelønnens gennemførelse sikret
Kilde 357Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Kilde 358Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?
Kilde 359Kommer ligelønnen?
Kilde 360Den hårde banan, fru Olsen
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 362Demonstration for ligeløn 28. februar 1969
Kilde 388Thildebørnenes historie
Kilde 409Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 421LO-forbundenes medlemstal 1967-1987 fordelt på mænd og kvinder
Kilde 422Deltidsarbejdendes andel af den kvindelige arbejdsstyrke 1967-19
Kilde 423Ligelønnen gav lønfremskridt
Kilde 424HK skabte ligelønnen!
Kilde 444Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 451Folketingets 17 kvindelige medlemmer april 1965 i fællessalen på Christiansborg
Kilde 458Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem
Kilde 461Amerikanske kvinder: Rapport fra den amerikanske kvindekommission. 1963
Kilde 462Statsminister Tage Erlander: Nu er det kvindernes tur! Det svenske socialdemokratis studiegruppes rapport om ligestilling
Kilde 463Kommissionens kommissorium og medlemskreds
Kilde 464Oversigt over forslag i Kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil
Kilde 465Interview med Edel Saunte. Taget af Eva Lous d. 24-4-86
Kilde 466Kvindekommissionen
Kilde 467Kvindekommissionen: Uddannelse er alt afgørende
Kilde 468Udvalgets synspunkter vedrørende boligforhold og familiemiljø
Kilde 469Vedrørende ophold i daginstitutioner
Kilde 470Kvindernes stilling i erhvervslivet
Kilde 471Kommissionens øvrige arbejder
Kilde 472Bilag 7: Udearbejde og familien
Kilde 473Mulige årsager til ulighederne
Kilde 474Er kvinder og mænd ligestillede?
kilde 475Udtalelser: Mindretalsudtalelse af Inga Dahlsgård
Kilde 476Arbejdet med ligestillingsspørgsmål i de nordiske lande
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 510Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960
Kilde 513Børnehaver og andre institutioner for børn
Kilde 514Lov om børne- og ungdomsforsorg
Kilde 515Uddrag af 1. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964
Kilde 518Uddrag af Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser
Kilde 519Uddrag af