Kildeoversigt for perioden: 1970'erne

NavnTitel
Kilde 117Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73
Kilde 124Ekstra Bladets brug af kvindevaren
Kilde 148Abortgruppen
Kilde 150Lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 151Tredje behandling af forslag til lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 153Retten til LIVET
Kilde 154Fri abort - tvungen abort. Et indlæg fra Kvindehusets Abortgruppe ved Tove Gottlieb
Kilde 155Kvinder eller børn først
Kilde 156Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 195Vibeke Vasbo: Jeg var så bange, at jeg næsten troede jeg skulle dø
Kilde 196Rødstrømpe-Manifest
Kilde 197Den dag vi gik på Strøget med balloner i brystholderen
Kilde 198Ingen kan være sikre for rødstrømperne og Politi passede på garden - men rødstrømperne snød
Kilde 200Rødstrømpernes hårde kerne
Kilde 202En rødstrømpehistorie
Kilde 203Something is happening, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones?
Kilde 205Om revolutionære kanariefugle
Kilde 206Hvad er en Rødstrømpe?
Kilde 207Qak
Kilde 208Det bobler i slaggedyngen slammet koger over
Kilde 209Ægteskabshistorier
Kilde 212Øjenbrynene
Kilde 213Skønhedsindustrien
Kilde 215Kunstnerpiger laver kvindeoprør
Kilde 216Rødstrømperne har gjort kvindesagen politisk
Kilde 218Mænd ikke velkomne
Kilde 219Mors dag giver os kvalme
Kilde 220Ulla Dahlerup i armene på politibetjent busaktionen 10.5.1970
Kilde 221Vi opførte os som høns og En rødstrømpe slås ikke med politiet den ene dag for at flirte med betjentene den næste
Kilde 222Suzanne Giese: Vi har lært at være stolte af at være kvinder
Kilde 224De uformelle ledere
Kilde 225Fakta om medlemmerne i 1970-74
Kilde 226Århusrødstrømpernes historie
Kilde 227Kvindelejr på Femø
Kilde 228Kvindehuset
Kilde 229Sådan arbejder vi
Kilde 231En basisgruppe
Kilde 233Bogcafé-gruppen
Kilde 234Basisgruppen som fundament
Kilde 235Begreber der ligger til grund for Kvindernes Befrielse
Kilde 236Et program for feministisk bevidstgørelse
Kilde 237Rapport fra en basisgruppe
Kilde 238Basisgruppe og kvindebevidsthed
Kilde 239En offentlig brevveksling om det private
Kilde 240På andre tanker
Kilde 241Søstrene
Kilde 242Noget om kontorassistent, fru Larsen
Kilde 244Kvinde, kend dit eget værd
Kilde 245Jeg er blevet bevidstgjort
Kilde 246Vi har smidt returbillet væk og Storebælt
Kilde 248Vi hader ikke mænd men de skaber problemer
Kilde 250Er det virkelig synd for mændene?
Kilde 251En studiekreds med Rødstrømper
Kilde 253Forord til Kvinden i klassesamfundet
Kilde 254Kønskamp og klassekamp
Kilde 255Kvinden i klassesamfundet
Kilde 257Det er s'gu svært at være at være mand i en kvindebefrielsestid
Kilde 258Rødstrømperne på Femø kan ikke lide pressens folk
Kilde 259Bitter aften med Aleksandra Kollontaj ved et bord på Gråbrødretorv
Kilde 260Nogle typiske måder at lægge os ned på
Kilde 261Trolden Teddy
Kilde 262Damesagen
Kilde 263Dagspressen og kvindebevægelsen
Kilde 264Om modsætninger i kvindebevægelsen
Kilde 266Lesbisk gruppe
Kilde 267Programerklæring fra Kvinder Kvinders redaktion
Kilde 268Den kvinde-identificerede Kvinde
Kilde 269Vi er en hær af undertrykte
Kilde 270Blot et hug..
Kilde 272Om kvinders manglende synlighed
Kilde 273Hvem er vi? Hvad kan vi gøre?
Kilde 275Kontorgruppen
Kilde 277Tabel 7.3 Rødstrømpernes alder og Tabel 7.1 Rødstrømpernes sociale placering
Kilde 279Parolen
Kilde 280To kvindetegn - for- og bagside af bogen Kvinder og kvindebevægelse, 1974
Kilde 281Vesterbros kvindegruppe
Kilde 282Lesbisk bevægelse
Kilde 283Grupper i Rødstrømpebevægelsen
Kilde 284Det interne blad for København. Nr. 28, 1976
Kilde 285Figur 4.1 Rødstrømperne i Danmark 1973 og Figur 5.1. rødstrømper og kvindegrupper i Danmark 1978
Kilde 286Århusrødstrømpernes historie
Kilde 286Hvordan gik kampagneugen?
Kilde 287Kvindehuset
Kilde 288Kvindehuset i Gothersgade 37
Kilde 290Tabel 7.10. Deltagelse i bevægelsens aktiviteter
Kilde 291Velkommen til Femø. 1979
Kilde 292Femø 79
Kilde 293Oversigt og oplæg til seksualitetsugen på Femø 1972
Kilde 294Femø, sommeren 73
Kilde 295Nu vil pigerne dolke og skyde de gale mænd
Kilde 296Farvel til ligelønnen i EF
Kilde 297Seminarudtalelse - Helsingør, januar 1976
Kilde 298Arbejdsmarkedet. Registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke
Kilde 300Fra et sydende telt på Femø, til Åbenrå, til Prinsessegade, til Gothersgade, til en smuk sal på Danner
Kilde 301Tag med på Kvindehøjskolen
Kilde 302Feministiske læreprocesser/pædagogik
Kilde 303Kvinder kan stå for deres egen tilværelse
Kilde 304Skæve vinkler. Om Kvindehøjskolens kvindeskabte rum
Kilde 306Kvindebevægelsen bor i mit hjerte
Kilde 308Tabel 10.1. Kvindehøjskolens årskursist tal
Kilde 310Kvinder kræver fuld beskæftigelse
Kilde 311Kampen om grevindens hus, 1980 s. 2-9
Kilde 313Brevkassen
Kilde 316Tabel 7.9. Antal år i Rødstrømpebevægelsens organisationer - procent
Kilde 317CIA kunne ikke have gjort det bedre
Kilde 319Pat Mainardi: Opvaskens politik
Kilde 320Ideologisk har vi sejret os næsten til døde
Kilde 321Tarzan er død. Jane er på Femø
Kilde 323Rødstrømper og parforhold
Kilde 324Fra kernefamilie, til kernevåben
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 342Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds
Kilde 347Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
Kilde 3504.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 363Rødstrømpebevægelsens aktioner i København
Kilde 364Derfor gik de unge på barrikaderne 1. maj 1970
Kilde 365DK ønsker lov for ligeløn
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 368Rødstrømper i Folketinget: Vi vil have ligeløn nu
Kilde 369Uddrag af interview med Barbara Kryger
Kilde 370Rødstrømperne skader Ligelønssagen
Kilde 371Nu må der en løsning til
Kilde 372Porten gik først op da kvinderne råbte tøsedrenge
Kilde 373Vi kræver ligeløn - nu
Kilde 374Kvindesangen
Kilde 376Ligeløn-demonstration med genklang af kvindebevægelsens store øjeblikke
Kilde 377Hurra for rødstrømperne siger ligeløns-veteran
Kilde 379Overenskomsten 1971 og Anker Jørgensen
Kilde 380Det er ikke et oprør at skifte tøj
Kilde 381Kvindernes oprør
Kilde 382Så er Edith også trukket i rødstrømper
Kilde 383Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
Kilde 386Også løndiskrimination hos det offentlige
Kilde 387Rødstrømpedemonstration
Kilde 388Thildebørnenes historie
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 390Interview med rådmand Hans Brusgård
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 393Møde om ligeløn 24.8.1972
Kilde 394Ligeløn - Nu!
Kilde 395Rapport fra en ligelønsgruppe
Kilde 396Ligeløn - her og nu
Kilde 397Solidaritet for ligeløn
Kilde 398Det drejer sig om ligeløn
Kilde 399Thomas Nielsen satire
Kilde 400Anker Jørgensen satire
Kilde 401Ligeløn nu!
Kilde 402Natlig aktion for ligeløn
Kilde 403Vi har kæmpet for ligeløn i 90 år
Kilde 404Ligeløn for kvinder og mænd - Uddrag af mæglingsforslaget 1973
Kilde 406Rådets direktiv af 10. februar 1975
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 408Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder
Kilde 409Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79
Kilde 411Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeår 1975
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 413Ligestilling i samfundet
Kilde 414Ligeløn i praksis
Kilde 415Krav om reel ligeløn
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 417Ligeløn - en narresut? - eller er det begyndelsen til en ligestilling på arbejdsmarkedet?
Kilde 421LO-forbundenes medlemstal 1967-1987 fordelt på mænd og kvinder
Kilde 422Deltidsarbejdendes andel af den kvindelige arbejdsstyrke 1967-19
Kilde 427Rødstrømper bag husassistenter
Kilde 428Lønnen og den lill'bitte forskel
Kilde 429Kvindernes krav: Fuld ligeløn - nu!
Kilde 430Kvindernes krav: fuld ligeløn nu!
Kilde 431Ligeløn - en narresut
Kilde 432Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 440Positiv særbehandling
Kilde 4413.1. Formel og reel særbehandling og ligestilling
Kilde 442FN og kvinderne
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 455Sesse Søgaard: Da kvinderne blev synlige
Kilde 458Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem
Kilde 45910 partier med regler om kønskvotering
Kilde 463Kommissionens kommissorium og medlemskreds
Kilde 464Oversigt over forslag i Kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil
Kilde 465Interview med Edel Saunte. Taget af Eva Lous d. 24-4-86
Kilde 468Udvalgets synspunkter vedrørende boligforhold og familiemiljø
Kilde 469Vedrørende ophold i daginstitutioner
Kilde 470Kvindernes stilling i erhvervslivet
Kilde 471Kommissionens øvrige arbejder
Kilde 473Mulige årsager til ulighederne
Kilde 474Er kvinder og mænd ligestillede?
kilde 475Udtalelser: Mindretalsudtalelse af Inga Dahlsgård
Kilde 476Arbejdet med ligestillingsspørgsmål i de nordiske lande
Kilde 478Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 479Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 480Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 481Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 482Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 484Dansk Kvindesamfunds kvindepris: Mathildeprisen
Kilde 485Overrækkelse af Mathilde-prisen på Dansk Kvindesamfunds landsmøde 1974
Kilde 486Ligestillingsrådets nedsættelse, kommissorium og sammensætning
Kilde 487Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 489Ligestillingsrådets publikationer
Kilde 490Diskriminerende annoncer
Kilde 491Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978
Kilde 492Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed
Kilde 493Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
Kilde 494Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 496Kønsdiskriminerende stillingsannoncer
Kilde 497Den lille antifeminisme
Kilde 498Vittigheder om M/K stillingsannoncer
Kilde 516Tabel 3.8. Indskrevne børn i daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger pr. 100 i pågældende alder