Kildeoversigt for perioden: 1910'erne

NavnTitel
Kilde 103Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917
Kilde 104Vort Lønforslag
Kilde 105Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper og Afstemningen
Kilde 107Mænd og Kvinders Løn
Kilde 108Kvinder på Rigsdagen 1918-1953
Kilde 109Uddrag af Elna Munchs indlæg ved 1. behandling af finansloven i 1918
Kilde 110Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv
Kilde 111Ligelønsfesten d. 19. November 1919
Kilde 113Kvinder som Præster
Kilde 114Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 17Kvindernes Valgretskamp
Kilde 182Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper
Kilde 19Landsforbundet for Kvinders Valgret
Kilde 20Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
Kilde 21De Konservative Kvinders Møde
Kilde 22Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915
Kilde 23Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget d. 6. juni 1915
Kilde 24Ændringer i Foremålsparagraf 1 i årene 1871-1915
Kilde 26Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913
Kilde 27Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 41 AFrøken Pauline Worms Skrivelse til Skolemødet af 22. Maj 1858
Kilde 42Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit 1889-1924
Kilde 48Bør Ændringen af Kvindens retslige Stilling her i Landet kræve en Omdannelse af Barne og Ungdomsskolen for Pigebørn?
Kilde 55Sygeplejesagen. Forslag- til Lov angaaende Sygeplejerskers Uddannelse
Kilde 56Referat af offentligt møde d. 25. januar 1910
Kilde 60Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter
Kilde 64Oversigt over husholdningsskoler 1895-1915
Kilde 67Love for Dansk Kvindesamfunds Husholdningsvandrekursus, 1914
Kilde 69Kvindens Værnepligt
Kilde 89Nina Bangs indlæg ved
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 95Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne