Kildeoversigt for perioden: 1990'erne

NavnTitel
Kilde 156Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 193Grounds for Abortion Worldwide
Kilde 288Kvindehuset i Gothersgade 37
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 329Tabel 2.19. Kvinder og mænds personindkomst 1996
Kilde 330Langt til ligeløn
Kilde 484Dansk Kvindesamfunds kvindepris: Mathildeprisen
Kilde 516Tabel 3.8. Indskrevne børn i daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger pr. 100 i pågældende alder