Kildeoversigt for perioden: 1890'erne

NavnTitel
Billede 4Snitmønster og tegning af cykelbenklæder
Kilde 108Kvinder på Rigsdagen 1918-1953
Kilde 117Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73
Kilde 15Spørgsmaalene til Rigsdagskandidaterne 21. Januar 1890
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 159De sendte en dame
Kilde 165FNs menneskeretserklæring
Kilde 182Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 24Ændringer i Foremålsparagraf 1 i årene 1871-1915
Kilde 25Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908
Kilde 26Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913
Kilde 27Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 33Der var engang. Et kig tilbage, 1951, s. 81-84, 85-86
Kilde 335Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948
Kilde 34Om Damernes Sport. Cykler og Cykling og Kvinden og Cyklen - 2 artikler i Husmodernes Blad, nr. 21, 1896
Kilde 353Kvinderne vinder frem
Kilde 36Min første Færd paa Pædagogikens Veje
Kilde 42Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit 1889-1924
Kilde 43Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897
Kilde 438Declaration of Sentiments
Kilde 44Forslag til Lov om Oprettelsen af en Statsskole for Kvinders Uddannelse til Lærerinder, 1891 og Uddrag af J.J. Bjerres indlæg ved 1. behandlingen i Landstinget 17.11.1891
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 45Lærerinder og Lærere
Kilde 456Mette Kunøe: Tressernes strømninger nåede SF i halvfjerdserne
Kilde 46Fællesskolen i Amerika
Kilde 460Kvinder og politik, kunstig ligestilling og traditionel kønsrolleopfattelse
Kilde 51Foreløbige Vedtægter for Dansk Sygeplejeraad
Kilde 510Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960
Kilde 512Table 16. Asyler og børnehaver. antal pladser og dækningsprocenter for hele landet 1928-60
Kilde 53Dansk Sygeplejeråds emblem og armbind
Kilde 60Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter
Kilde 61Brev fra Ludvig Schrøder til Niels Larsen Tybjerg, februar 1866
Kilde 625. juni 1868. I anledning af Grundlovsdagen og forstanderens fødselsdag
Kilde 64Oversigt over husholdningsskoler 1895-1915
Kilde 66Adresse til Regering og Rigsdag om oprettelse af skolekøkkener
Kilde 70Kvindesag og Husgerning. Foredrag af Birgitte Berg Nielsen afholdt på Dansk Kvindesamfunds fællesmøde juli 1920
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 93Kvindelige københavnske fagforeninger 1870-1900
Kilde 96Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning
Kilde 97Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867