Kildeoversigt for perioden: 1900'erne

NavnTitel
Billede 1Bloomerdragten
Birgitte Berg NielsenBirgitte Berg Nielsen
Gunhild DueGunhild Due
Ida JohnsenIda Johnsen
Inge HegelerInge Hegeler
Inger GamburgInger Gamburg
Jutta Bojsen-MøllerJutta Bojsen-Møller
Kilde 108Kvinder på Rigsdagen 1918-1953
Kilde 112Menighedsraadenes Stilling til Kvinders Adgang til Præste-Embeder
Kilde 117Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73
Kilde 119Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v
Kilde 140Kvindeliv
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 158Kun en pige
Kilde 159De sendte en dame
Kilde 16Kvinderne
Kilde 161Antal levendefødte pr 1.000 kvinder
Kilde 165FNs menneskeretserklæring
Kilde 166Europarådets konvention om menneskelige rettigheder
Kilde 167Dyd og gule ærter
Kilde 168De vrede unge hustruer: Vi keder os til fortvivlelse
Kilde 169Husmoder uden kedsomhed
Kilde 170Mor er ikke hjemme
Kilde 18Thora Knudsen om arbejdet i Borgerrepræsentationen ved møde i Kvindevalgretsklubben 27.10.1909
Kilde 182Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 24Ændringer i Foremålsparagraf 1 i årene 1871-1915
Kilde 25Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908
Kilde 26Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 333Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge
Kilde 335Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948
Kilde 336Artikel 119 i Romtraktaten
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 343Uden hensyn til køn
Kilde 344Arbejdsvurdering
Kilde 345Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
Kilde 346Anden klasses arbejdskraft
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 38Manuduction for Damer
Kilde 39Om Huusvæsenet og Pigebørns Opdragelse
Kilde 40Skal jeg sætte min Datter i Skole?
Kilde 401Ligeløn nu!
Kilde 41 BOverlærer N. Kraibergs Skrivelse til Overskoledirektøren af Oktober 1858
Kilde 41 CAf Biskop Brammers Erklæring af 3. Februar 1859
Kilde 42Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit 1889-1924
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 47Anordning om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger og Cirkulære i Anledning af kongelig Anordning af 31te Juli 1903 om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger
Kilde 5Forslag til Lov om kommunale Valg
Kilde 510Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960
Kilde 512Table 16. Asyler og børnehaver. antal pladser og dækningsprocenter for hele landet 1928-60
Kilde 52Uddrag af Love for Foreningen Dansk Sygeplejeraad
Kilde 60Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter
Kilde 64Oversigt over husholdningsskoler 1895-1915
Kilde 68Undervisningsmateriel til Landboforeningernes Husholdnings-Aftenskoler
Kilde 7Forslag til lov om forandring af Grundlovens §§ 30, 31, 35-39
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel
Nina AndersenNina Andersen