Kildeoversigt for perioden: 1940'erne

NavnTitel
Kilde 108Kvinder på Rigsdagen 1918-1953
Kilde 117Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 159De sendte en dame
Kilde 165FNs menneskeretserklæring
Kilde 182Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 335Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 510Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960
Kilde 512Table 16. Asyler og børnehaver. antal pladser og dækningsprocenter for hele landet 1928-60