Kildeoversigt for perioden: 1950'erne

NavnTitel
Kilde 108Kvinder på Rigsdagen 1918-1953
Kilde 117Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73
Kilde 119Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v
Kilde 140Kvindeliv
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 159De sendte en dame
Kilde 166Europarådets konvention om menneskelige rettigheder
Kilde 167Dyd og gule ærter
Kilde 168De vrede unge hustruer: Vi keder os til fortvivlelse
Kilde 169Husmoder uden kedsomhed
Kilde 170Mor er ikke hjemme
Kilde 182Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 333Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge
Kilde 336Artikel 119 i Romtraktaten
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 343Uden hensyn til køn
Kilde 344Arbejdsvurdering
Kilde 345Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
Kilde 346Anden klasses arbejdskraft
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 510Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960
Kilde 512Table 16. Asyler og børnehaver. antal pladser og dækningsprocenter for hele landet 1928-60