Kildeoversigt for perioden: 1980'erne

NavnTitel
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 155Kvinder eller børn først
Kilde 156Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 264Om modsætninger i kvindebevægelsen
Kilde 272Om kvinders manglende synlighed
Kilde 274Regler for struktur for rødstrømpebevægelsen
Kilde 277Tabel 7.3 Rødstrømpernes alder og Tabel 7.1 Rødstrømpernes sociale placering
Kilde 279Parolen
Kilde 288Kvindehuset i Gothersgade 37
Kilde 290Tabel 7.10. Deltagelse i bevægelsens aktiviteter
Kilde 300Fra et sydende telt på Femø, til Åbenrå, til Prinsessegade, til Gothersgade, til en smuk sal på Danner
Kilde 302Feministiske læreprocesser/pædagogik
Kilde 304Skæve vinkler. Om Kvindehøjskolens kvindeskabte rum
Kilde 305Sommer. Kvindehøjskolens Sommerkursusprogram 1983
Kilde 306Kvindebevægelsen bor i mit hjerte
Kilde 307Kvindehøjskolen 5 år
Kilde 308Tabel 10.1. Kvindehøjskolens årskursist tal
Kilde 311Kampen om grevindens hus, 1980 s. 2-9
Kilde 314At skifte en rude ud
Kilde 315Forsiden. Kvinder nr. 51, august /september 1983
Kilde 316Tabel 7.9. Antal år i Rødstrømpebevægelsens organisationer - procent
Kilde 317CIA kunne ikke have gjort det bedre
Kilde 318Kære KVINDER
Kilde 320Ideologisk har vi sejret os næsten til døde
Kilde 321Tarzan er død. Jane er på Femø
Kilde 322Matamor
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 421LO-forbundenes medlemstal 1967-1987 fordelt på mænd og kvinder
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 455Sesse Søgaard: Da kvinderne blev synlige
Kilde 458Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem
Kilde 45910 partier med regler om kønskvotering
Kilde 484Dansk Kvindesamfunds kvindepris: Mathildeprisen
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 489Ligestillingsrådets publikationer
Kilde 499Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)
Kilde 503Fødsler og fisketure
Kilde 516Tabel 3.8. Indskrevne børn i daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger pr. 100 i pågældende alder