Kildeoversigt for kildeart: Lovforslag

NavnTitel
Kilde 100Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
Kilde 110Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv
Kilde 138Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab
Kilde 2Forslag til Lov om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed
Kilde 338Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 44Forslag til Lov om Oprettelsen af en Statsskole for Kvinders Uddannelse til Lærerinder, 1891 og Uddrag af J.J. Bjerres indlæg ved 1. behandlingen i Landstinget 17.11.1891
Kilde 5Forslag til Lov om kommunale Valg
Kilde 514Lov om børne- og ungdomsforsorg
Kilde 55Sygeplejesagen. Forslag- til Lov angaaende Sygeplejerskers Uddannelse
Kilde 7Forslag til lov om forandring af Grundlovens §§ 30, 31, 35-39
Kilde 96Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning
Kilde 97Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler