Kildeoversigt for kildeart: Taler

NavnTitel
Kilde 111Ligelønsfesten d. 19. November 1919
Kilde 18Thora Knudsen om arbejdet i Borgerrepræsentationen ved møde i Kvindevalgretsklubben 27.10.1909
Kilde 20Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
Kilde 23Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget d. 6. juni 1915
Kilde 307Kvindehøjskolen 5 år
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 625. juni 1868. I anledning af Grundlovsdagen og forstanderens fødselsdag
Kilde 83Nutidens sædelige Lighedskrav
Kilde 89Nina Bangs indlæg ved
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel