Kildeoversigt for kildeart: Taler

NavnTitel
Kilde 111Ligelønsfesten d. 19. November 1919
Kilde 18Thora Knudsen om arbejdet i Borgerrepræsentationen ved møde i Kvindevalgretsklubben 27.10.1909
Kilde 20Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
Kilde 23Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget d. 6. juni 1915
Kilde 307Kvindehøjskolen 5 år
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 625. juni 1868. I anledning af Grundlovsdagen og forstanderens fødselsdag
Kilde 83Nutidens sædelige Lighedskrav
Kilde 89Nina Bangs indlæg ved "1. Behandling af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Erhverv" d. 24. juni 1919 i Landstinget
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel