Kildeoversigt for kildeart: Love

NavnTitel
Kilde 115Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af
Kilde 119Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v
Kilde 150Lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 27Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915
Kilde 406Rådets direktiv af 10. februar 1975
Kilde 47Anordning om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger og Cirkulære i Anledning af kongelig Anordning af 31te Juli 1903 om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger
Kilde 491Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978
Kilde 493Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
Kilde 499Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)
Kilde 59Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Københavns Universitet