Kildeoversigt for kildeart: Folketingsdebatter

NavnTitel
Kilde 1Uddrag af folketingsdebatten d. 9. november 1886
Kilde 109Uddrag af Elna Munchs indlæg ved 1. behandling af finansloven i 1918
Kilde 114Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
Kilde 139Lis Møllers tale d. 24.2. 1967 i Folketinget ved førstebehandlingen af lovforslag vedr. svangerskab
Kilde 151Tredje behandling af forslag til lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 408Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder
Kilde 478Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 479Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 480Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 481Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 482Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 5003. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
Kilde 515Uddrag af 1. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964
Kilde 519Uddrag af
Kilde 99Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887