Kildeoversigt for kildeart: Deklarationer

NavnTitel
Kilde 165FNs menneskeretserklæring
Kilde 166Europarådets konvention om menneskelige rettigheder
Kilde 335Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 438Declaration of Sentiments
Kilde 439Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen
Kilde 443Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 onwards)
Kilde 444Declaration on the Elimination of Discrimination against Women