KVINFOs Ekspertdatabase

Brugernes bidrag til DKL:
Fra digitalt leksikon til dialog om viden

Dansk Kvindebiografisk Leksikon er et af KVINFOs mest populære tilbud på nettet. Siden opslagsværket udkom online i 2003, har mange brugere henvendt sig med forslag til rettelser, opdateringer eller interessante historier om kvinderne i værket.

Nu inviterer vi alle interesserede til at bidrage med deres viden om de 1924 biograferede kvinder i DKL. Fra maj 2009 er det muligt at tilføje kommentarer, billeder og links til biografierne.

Eksempler på kommentarer kan være ny viden, som supplerer den eksisterende biografi, fejl og mangler i biografien eller selvoplevede historier med den biograferede, som har relevans for en større offentlighed.

Eksempler på fotografier kan være portrætfotografier af den biograferede, fotografier, hvor hun indgår som en af flere personer eller fotografier, der viser bygninger, steder mv. som har spillet en særlig rolle i den biograferedes liv.

Eksempler på relevante links kan være links til opslag om den biograferede i andre digitale opslagsværker, til videnskabelige artikler eller universitetsopgaver om den biograferede eller til andre sites, som indeholder relevant viden om den biograferede.

Redaktionel praksis og etiske retningslinjer:
Brugernes bidrag publiceres direkte i tilknytning til den enkelte biografi efter en redaktionel godkendelse. De ekspertskrevne biografier forbliver uændrede.
Bidragene til Dansk Kvindebiografisk Leksikon redigeres af biblioteksleder Jytte Nielsen.

Redaktøren foretager en forhåndsgodkendelse af de indsendte kommentarer mv. inden publicering. Redaktøren verificerer ikke kommentarernes indhold, men forbeholder sig ret til at rette stavefejl mv. i de enkelte kommentarer og til at afvise kommentarer, som kan opfattes som krænkende. Kommentarer, der alene vedrører en vurdering af den enkelte biografis kvalitet, vil ligeledes blive afvist.

Ophavsret:
Det er kun tilladt at uploade fotografier, som ikke er ophavsretligt beskyttet, eller hvor der er indhentet tilladelse til publicering fra opretshaver.

Hvis du kan påberåbe dig ophavsret til fotografier eller lign. i DKL, beder vi dig om at henvende dig direkte til redaktøren på email: jytte.nielsen@kvinfo.dk 

Projektet er støttet af Kulturnet Danmark.