KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Pauline Thomsen (1858 - 1931)
Thomsen, Pauline

1858-1931, maler.

*17.7.1858 i Roskilde, †16.4.1931 i Ry, Dover sg.

Forældre: adjunkt Christen T. (1822-74) og Pauline Mathea Georgine Bergstrøm (1831-96).

PT, som var født i Roskilde, kom i 1877 til Kbh. med et ønske om at uddanne sig til maler. Men da Kunstakademiet først i 1888 gav adgang for kvinder, måtte hun uddanne sig privat. En del kvindelige kunstnere, bl.a. ◊•Anna Ancher, havde fundet sammen i landskabsmaleren ◊Vilhelm Kyhns tegneskole, som havde til huse i hans haveatelier, kaldet Huleatelier. PT var elev på skolen fra 1877 til 1880. Kyhn, der var en varm tilhænger af kunsthistoriker ◊N.L. Høyens program, lagde hovedvægten på nationale motiver, fortrinsvis danske landskaber. Som læremesteren malede PT således især landskabsbilleder, i de første år med sjællandske motiver, men efter nogle sommerophold i Jylland, hvor hun ledsagede Kyhn, navnlig jyske. Hendes billeder vidner om en naturromantisk grundholdning, som skal ses i forlængelse af lærerens idylliserende og poetiske landskabsopfattelse. Kun i få billeder ses figurstaffage, til gengæld giver billederne en stemningsmættet beskrivelse af døgnets skiftende lysforhold som fx i Sildig Aften i de lyse Nætters Tid, 1911, og Septembermorgen, 1914.

PT benyttede ofte en klassisk kompositionsform, som frembringes ved at lade et enkelt træ eller en trægruppe danne rammemotivet. Derved skabes et afvekslende landskabeligt rum med skiftevis åbne og lukkede partier. Som Kyhn lod hun himlen spille en fremtrædende og dominerende rolle i billedet. Især var hun optaget af skyer og skyformationer, som hun gengav med stor nøjagtighed og følsomhed. I 1899 foretog PT en rejse til Tyskland. Hun modtog flere legater og i 1895 Sødrings Præmie for billedet En November Aften. I 1885 debuterede hun på Charlottenborgs Forårsudstilling, hvor hun udstillede løbende frem til 1931. Hun udstillede desuden på Raadhusudstillingen af dansk Kunst, 1901, på Kunstnernes Efterårsudstilling 1905 og 1907 og på Landsudstillingen i Århus, 1909. I udlandet deltog hun i Glasgow School Artists of Denmark, Chicago 1895, i verdensudstillingen i Paris 1900 og i Modern Danish Artists, Brighton 1912. Hun havde desuden separatudstillinger.

Kate Fleron (red.): Kvinden i Danmark, 1942. Ekstra Bladet 10.2.1922.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Monika C. Blatschek

 
Professioner
Malere
 
Organisationer
Charlottenborg
 
Emneord
Billedkunst
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Roskilde Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg