KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Sonja Mikkelsen (1955 - )
Mikkelsen, Sonja Alice Dahl

*1955, minister.

*20.6.1955 i Bedsted sg.

Forældre: arbejdsmand Kristian M. (1927-98) og hjemmehjælper Margith Nielsen (*1927).

~4.8.1990 (b.v.) med kontorchef Ole Kristensen, *14.7.1955 i Bedsted sg., s. af slagtermester Finn Christensen og Karen Margrethe Toftdahl.

Børn: Maja (1992), Trine (1996).

SM er født og opvokset i Thy, og i hendes barndomshjem var det almindeligt at tale politik ved middagsbordet. Begge forældre var aktive både i fagbevægelsen og i Socialdemokratiet, og SM blev opdraget til, at det handlede om at forsøge at præge sine omgivelser. I skolen kom hun i elevrådet og var som 17-årig med til at protestere mod EF ved folkeafstemningen i 1972. Hun blev student fra Thisted gymnasium i 1974 og studerede økonomi ved Århus Universitet 1975-81. Samtidig med studierne var hun aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), først som kasserer og siden som formand for DSU i Århus amt, og hun var tillige rejsesekretær for DSUs landsforbund. Men hun måtte også arbejde for at finansiere sin uddannelse, og i 1979 blev hun ansat som kontorassistent i Århus kommunes kulturelle forvaltning, og 1984 fik hun ansættelse på Århus Erhvervskontor.

I 1980 var SM opstillet til Folketinget. Hun blev dog først valgt ind i 1981 og ikke genvalgt i 1984, men i de følgende år var hun dog i flere perioder indkaldt som midlertidigt medlem. Hun engagerede sig både i erhvervsarbejde og politiske og faglige tillidshverv, og det kneb efterhånden med at få tid til studierne. Samtidig med sit politiske arbejde formåede hun dog ikke alene at passe sit job i Århus, men hun avancerede til fuldmægtig på Erhvervskontoret i Århus, og fra 1988 var hun ansat som fuldmægtig i kommunens økonomiske forvaltning. Hun var også fagligt aktiv i Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK) og var medlem af repræsentantskabet for HK i Århus 1979-87. 1991 afsluttede hun en eksamen som civiløkonom i organisation og virksomhedsledelse fra Handelshøjskolen i Århus. 1987-88 og fra 1990 var SM igen valgt til Folketinget. 1993-98 var hun forsknings- og IT-politisk ordfører. I 1998 blev hun formand for udvalget for ligestilling i forskningen, der skulle sikre flere velkvalificerede kvinder en plads i dansk forskning. Efter valget i 1998 blev hun som den første kvinde udnævnt til trafikminister. Hun havde kendskab til trafikområdet fra otte års medlemskab af trafikudvalget, hun havde været med i bestyrelsen for Jernbanerådet 1987-88, Vejtransportrådet 1993-97 og SAS-Danmark 1994-97. Som varm tilhænger af kollektiv transport blev hendes erklærede hovedformål på posten som minister at styrke den kollektive trafik af hensyn til miljøet og af hensyn til de unge, ældre og alle andre, der ikke har adgang til en bil. Hun ønskede at få kulegravet trafikområdet for at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige kollektive transportformer. Efter en til tider voldsom kritik, bl.a. af ministeriets håndtering af problemerne med byggeriet af en kbh.sk metro, blev SM som led i en regeringsrokade i 2000 flyttet til Sundhedsministeriet.

SM er kendt for at have sine meningers mod, og hun har ikke været bleg for at gå i rette med partitoppen, hvis den ikke har lyttet tilstrækkeligt til græsrødderne. Da Poul Nyrup Rasmussen på Socialdemokratiets ekstraordinære kongres i 1992 overtog formandsposten efter ◊Svend Auken, var SM at finde blandt Aukens støtter. Og hun var i åben opposition til finansminister ◊Mogens Lykketoft umiddelbart efter regeringsdannelsen i 1993, fordi hun mente, at partiet var inde i en højredrejning. Hun blev boende i Århus, og var i 1992 det første folketingsmedlem med bopæl vest for Storebælt, der fødte, mens hun sad i tinget. Da hun blev udnævnt til minister var hendes børn kun to og seks år gamle.

Foto i ABA, Folketinget.

Hanne Rasmussen

 
Professioner
Ministre · Folketingsmedlemmer · Akademikere · Fuldmægtige
 
Organisationer
Socialdemokratiet · Danmarks Socialdemokratiske Ungdom · Århus Erhvervskontor · Folketinget · Jernbanerådet · Vejtransportrådet · SAS-Danmark · Sundhedsministeriet · Århus Kommune · Trafikministeriet
 
Emneord
Politik · Trafikpolitik · Forskningspolitik · Sundhedspolitik · Økonomi · Forvaltning · Stat
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Sønderjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg