KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Else Winther Andersen (1941 - )
Winther Andersen, Else

*1941, minister.

*5.4.1941 i Støvring, Buderup sg.

Forældre: gårdejer Jens Winther (1915-94) og Alma Ditlev Pedersen (*1912).

~14.4.1962 med gårdejer, produktionsleder Preben Wittrup Andersen, *22.4.1938 i Sørup by, Buderup sg., s. af gårdejer Thorvald H. A. og Edith Nielsen.

Børn: Jens (1963), Anne-Mette (1966).

EWA blev født i 1941 i et grundtvigsk landbohjem i Støvring. Efter syv års skolegang og i ungdomstiden bl.a. ophold på ungdomsskole og højskole blev hun som 21-årig gift med Preben Wittrup, der var gårdejer. Sammen drev de et landbrug ved Nibe gennem en årrække og fik to børn, men begges helbred svigtede, og gården blev afhændet. EWA begyndte derfor at læse enkeltfag på HF og uddanne sig til socialrådgiver ved Ålborg Universitetscenter. Denne uddannelse afsluttede hun i 1983, og samme år fik hun ansættelse som socialrådgiver ved Randers kommune.

I 1985 tog EWA initiativ til at starte en rådgivning for landmænd ved Landbrugscenteret i Randers. Hun arbejdede i et halvt år som ulønnet medarbejder ved projektet, siden fik ordningen tilført fondsmidler, så det kunne fortsætte. Som tidligere selvstændig landmand lå de selvstændige erhvervsdrivendes forhold hende meget på sinde, og hun har været meget optaget af, hvordan “selvstændighedskulturen” kunne styrkes. Interesse for landbrugets forhold var også baggrund for hendes engagement i Danmarks Landboungdoms Landsledelse 1968-76. Som medlem af landsledelsen medvirkede hun ved udformningen af den første ikke-akademiske landbrugsuddannelse, der førte til en eksamen, det grønne bevis. Hun deltog på lokalt plan i børne- og ungdomsarbejde som formand for ungdomsskolenævnet og som medlem af skolekommissionen i Nibe 1972-80.

Partipolitisk arbejde havde også den tidligere landbokones interesse, og i 1985 blev EWA Venstres folketingskandidat i Randerskredsen. Hun var stedfortræder i flere perioder, før hun blev valgt i 1990, denne gang opstillet i Grenåkredsen, som hun havde været kandidat for siden 1988. Få dage efter valget fik hun tilbudt socialministerposten i VK-regeringen, en post, som hun bestred til 1993, da statsminister ◊Poul Schlüter gik af som følge af Tamilsagen, og Socialdemokratiet overtog regeringsmagten. Som socialminister var den rolige og stilfærdige politiker optaget af at sikre aktivering af de unge i bistandssystemet og af at decentralisere socialpolitikken.

EWA har også deltaget i partipolitisk arbejde på lokalt plan som medlem af Randers byråd i 1990 og igen fra 1993. Hun har fortsat sit socialpolitiske engagement som medlem af bestyrelsen for OK-Fonden, der administrerer plejehjem og plejeboliger, og Jysk Børneforsorg. 1991 blev hun kommandør af Dannebrogordenen.

Foto i Folketinget.

Elisabeth Refsgaard

 
Professioner
Ministre · Socialrådgivere · Folketingsmedlemmer · Kommunalpolitikere
 
Organisationer
Danmarks Landboungdom · OK-Fonden · Jysk Børneforsorg (se Kvindehjælpen og Magdalenehjemmet) · Socialministeriet · Venstre · Folketinget
 
Emneord
Ungdomsorganisationer · Politik · Stat · Forvaltning · Landbrug · Socialpolitik · Landboforeninger · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Nordjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg