KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Anne Birgitte Lundholt (1952 - )
Lundholt, Anne Birgitte

*1952, direktør, minister.

*11.6.1952 i Fredericia.

Forældre: ingeniør Niels Ebbe L. (*1924) og kontorassistent Aase Andreasen (*1932).

ABL voksede sammen med en ældre broder op i et hjem i Fredericia, hvor der blev sat pris på de borgerlige dyder. Moderen var hjemmegående, indtil ABL blev ti år. Selv var hun meget aktiv under sin opvækst og ville fra hun var helt ung gerne være med til at bestemme. Hun blev tidligt politisk engageret og meldte sig 1966 i protest mod samarbejdet mellem Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, der havde fået flertal i Folketinget ved valget, ind i Konservativ Ungdom i Fredericia. Her blev hun i 1969 valgt til formand, en post, hun bestred i et år. I 1971 blev hun matematisk student. Under statskundskabsstudiet ved Århus Universitet manifesterede hun sit politiske tilhørsforhold over for de mange venstreorienterede studiekammerater ved at melde sig ind i Hjemmeværnet. Samtidig var hun medlem af kredsbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Århus 1971-77. Hun stillede 1975-79 op til Folketinget uden held. Umiddelbart efter embedseksamen i 1977 fik hun ansættelse som sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening og flyttede til Kbh.

ABLs karriere tog sin begyndelse, mens rødstrømpebevægelsen kulminerede, og hun tilsluttede sig kravet om ligestilling mellem mænd og kvinder. Men hun blev modstander af positiv særbehandling, fordi hun mente, at kvinder måtte kæmpe på de eksisterende vilkår, og hun opnåede selv fremtrædende positioner inden for stærke, mandsdominerede organisationer gennem egen indsats. I 1980 blev hun kontorchef og senere vicedirektør i brancheorganisationen Textilindustrien og formåede samtidig at supplere sin uddannelse med HD i udenrigshandel på Handelshøjskolen 1983. 1988 blev hun administrerende direktør i Møbelfabrikantforeningen, senere Dansk Møbelindustri, og avancerede i 1989 til ordførende direktør. I den anledning flyttede hun til Dragør for at være nær Bellacenteret og lufthavnen. Hun var næstformand i organisationen for unge ledere Junior Chamber 1983-84 og blev som den første kvinde i 1991 medlem af Rotary i Kbh.

Selvom ABL i begyndelsen af 1980’erne havde frasagt sig en stedfortræderpost til Folketinget for at hellige sig den erhvervsmæssige karriere, sagde hun ja, da statsminister ◊Poul Schlüter i 1989 tilbød hende posten som industriminister. I 1990 blev hun tillige energiminister og var dobbeltminister indtil Schlüterregeringens fald i 1993. Fra 1990 var hun også medlem af Folketinget, valgt i Herning. ABL var som industriminister imod tilskud til erhvervslivet i form af erhvervsfremme og tilhænger af udlicitering. Som energiminister måtte hun affinde sig med, at oppositionen vedtog en CO2-afgift. Hun havde vigtige tillidsposter i den konservative folketingsgruppe fra 1993, hun valgtes til politisk ordfører i 1995 og blev betragtet som et af lederemnerne ved ◊Hans Engells tilbagetræden i 1997. Da hun imidlertid trak det korteste strå i opgøret om formandsposten, tog hun resolut den konsekvens at frasige sig sine politiske poster og vende tilbage til sin karriere i det private erhvervsliv som administrerende direktør for Danske Slagterier. 1990 blev hun kommandør af Dannebrogordenen og valgt til årets politiker af Landsforeningen af Erhvervsinteresser.

Foto i Folketinget.

Hanne Rasmussen

 
Professioner
Ministre · Direktører · Akademikere · Folketingsmedlemmer
 
Organisationer
Industriministeriet · Energiministeriet · Konservativ Ungdom · Det Konservative Folkeparti (se Højre) · Dansk Arbejdsgiverforening · Textilindustrien · Møbelfabrikantforeningen · Dansk Møbelindustri · Junior Chamber · Rotary · Folketinget · Danske Slagterier
 
Emneord
Politik · Forvaltning · Stat · Slagterier · Erhvervspolitik · Industri · Statskundskab · Energipolitik · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg