KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Agnes ( - 1304)
Agnes

†1304, dronning.

†efterår 1304.

Forældre: markgrev Johan 1. af Brandenburg (†1266) og Jutta af Sachsen.

~1273 med kong ◊Erik 5. Klipping, *1249, †22.11.1286 i Finderup sg., Viborg amt, s. af kong ◊Christoffer 1. og ◊•Margrete Sambiria.

~1293 med grev Gerhard 2. af Holsten, †1312, s. af grev Gerhard 1. af Holsten.

Børn: ◊Erik 6. Menved (1274), ◊Christoffer 2. (1276), ◊Margrete, ◊Richiza, Valdemar, Katharina, Elisabeth, ◊Johan den Milde.

A af Brandenburg blev i 1273 gift med den danske konge Erik Klipping. Han havde tidligere som fange opholdt sig hos markgreverne af Brandenburg i et par år efter slaget på Lohede 1261. Forbindelsen mellem de to fyrstehuse var imidlertid af ældre dato, da As fader havde været gift første gang med en datter af ◊Valdemar Sejr, og hendes halvbroder markgrev Albrecht af Brandenburg var i 1269 blevet gift med Erik Klippings søster ◊Mechtilde. En yngre, men næppe troværdig tradition vil vide, at Erik Klipping slap fri af fangenskabet ved at forpligte sig til at ægte A uden medgift. Det er dog sandsynligt, at aftalen om giftermålet blev indgået under kongens fangenskab. I ægteskabet med kong Erik fødte A syv børn: Sønnerne Erik og Christoffer, der begge blev konger i Danmark, samt Valdemar, der døde allerede 1304, og døtrene Margrete og Richiza, der blev gift med henholdsvis kong Birger af Sverige og Nicolaus 2. af Werle, mens to andre døtre begge døde 1283. De sidstnævnte blev begravet i kirken i Odense Gråbrødrekloster, som kong Erik og A havde grundlagt. Børnene har uden tvivl haft meget stor betydning for dronning A i disse år.

Efter drabet på Erik Klipping i 1286 blev A som enkedronning formynder for sin ældste søn Erik Menved, der kun var 12 år. Hun træder nu frem i dokumenterne på en helt anderledes markant måde, men det er ikke muligt at skelne mellem hendes og de generelle rådsbeslutninger. Uden tvivl har drosten ◊Peder Nielsen Hoseøl som rigets øverste embedsmand haft stor indflydelse på regeringsledelsen, og A har også haft god støtte gennem sin slægt. Da Erik Menved i 1293 var 19 år gammel og myndig, giftede A sig med grev Gerhard 2. af Holsten. Hun opholdt sig dog jævnligt i Danmark, hvor hun muligvis har fået tildelt Lolland og Falster som livgeding. Det betød, at hun som enkedronning her var sikret rettighederne til de kongelige ejendomme og indtægter. I det ny ægteskab fødte hun en søn Johan den Milde, der senere fik en vigtig magtposition i Danmark. A døde i efteråret 1304 og blev begravet i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. Her havde hun sandsynligvis bekostet et stort kalkmaleri, malet omkring 1290. I det store hvælv i kirkens korsskæring ses hun som tronende dronning i forbindelse med en billedserie om mordet på kong ◊Erik 5. Plovpenning i 1250, formentlig som led i en legitimering af Christofferliniens krav på den danske trone. Dronningens centrale placering synes at indicere en helt anden politisk magtstilling end den, der ellers normalt tillægges hende.

Kai Hørby: Status regni Dacie, 1977. Ulla Haastrup (red.): Danske kalkmalerier, 1985-92.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Vivian Etting

 
Professioner
Dronninger
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1200-tallet
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg