KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Ebba Holm (1889 - 1967)
Holm, Ebba Regitze Ellida Olga

1889-1967, maler, grafiker.

*29.5.1889 på Frbg., †30.11.1967 i Kbh.

Forældre: grosserer Carl Gustav Adolf H. (1865-1940) og Olga Marie Jensen (1867-1932).

EH voksede op i et hjem, hvor forældrene interesserede sig meget for kunst, musik og litteratur, et forhold, der kom til at præge opvæksten og skærpe hendes sans for smukke ting. Med den kulturelle baggrund kombineret med kunstneriske evner var det naturligt for EH at uddanne sig til kunstner. Allerede som 17-årig i 1906 indledte hun sin uddannelse ved at tage undervisning på •Vilhelmine Bangs tegneskole, hvorfra hun 1908 dimitteredes til Kunstakademiet. Her fik hun hos lærere som ◊Otto Bache, ◊Valdemar Irminger og ◊Sigurd Wandel et indgående kendskab til traditionel dansk malerkunst, ligesom ◊Joakim Skovgaard indførte hende i freskomaleriet, inden hun 1913 tog afgang som maler.

EHs tidlige kunstneriske arbejder er fortrinsvis oliemalerier med en bred motivkreds, der bl.a. omfatter interiører, blomster, bibelske emner, landskaber og portrætter. Af hovedværker kan fremhæves Portræt af min Søster, 1914, og Tre Generationer, 1918. Portrættet af søsteren er et velkomponeret billede, hvor den siddende kvindefigur er sat op mod et gammelt vævet italiensk tæppe, og helhedsvirkningen antyder en inspiration fra ældre italienske portrætter. Lysten til at lære fremmede landes kunst at kende meldte sig tidligt, og allerede i 1910 og de efterfølgende to år, mens EH endnu gik på akademiet, rejste hun til Tyskland for at studere de større byers kunst. I 1925 og igen i 1929 var hun i Paris. Men de rejser, der virkelig kom til at få indflydelse på hendes kunstneriske udvikling, var de gentagne ophold i Italien gennem årene 1913-39. Her studerede hun med stor videbegærlighed den italienske renæssance og barokkunst, og hun malede oliemalerier og adskillige akvareller af italienske byer og bjerglandskaber. Under de mange ophold i landet fik hun en stærk tilknytning til Italien, og italiensk kultur kom til at spille en væsentlig rolle for det videre forløb i hendes karriere.

Både herhjemme og i udlandet gjorde EH sig især gældende som grafiker, og hun var i årene 1924-26 medarbejder ved tidsskriftet Xilografia. Blandt hovedværkerne er hendes enkle, monumentale Danteillustrationer samt træsnit af helgener. I 1928 udkom ◊Johannes Jørgensens Dantestemninger med fire træsnit, og i 1929 forelå oversættelsen Dante Alighieris guddommelige Komedie, hvortil hun over en længere årrække havde udført over 100 linoleumssnit, et arbejde, der samme år blev belønnet med Dante Alighieris sølvmedalje. Disse illustrationer blev kendt og værdsat ikke alene i Danmark, men også i Italien. Her havde hun i 1927 seks træsnit med franciskanske motiver med på en international udstilling for franciskansk kunst i Assisi. Det vandt hun en sølvmedalje for. Det var særdeles aktive år for EH med yderligere en international udstilling i Firenze Lyceumi 1933, ligesom hun deltog i Exhibition of Graphic Art i London 1938. Selvom EHs udgangspunkt var dansk maletradition, havde hun også et åbent blik for samtidens stigende behov for godt kunsthåndværk. Fra 1914 til 1917 var hun uarbejdsdygtig på grund af en beskadiget arm, men den ufrivillige pause udnyttede hun til at arbejde med mindre fysisk krævende opgaver. Ud over bogillustrationer engagerede hun sig således i udarbejdelsen af exlibris, udkast til bogbind, forsatspapir og adresser udført hos bogbinder ◊Anker Kyster. Disse arbejder viser hendes dekorative evner og sans for at skabe overensstemmelse mellem bogens emne og dens omslag. Nysgerrighed kombineret med en sikker fornemmelse for form og funktion gjorde hende i stand til at formidle indtryk og forestillinger gennem de medier, hun gav sig i kast med. Således dekorerede hun i en periode keramik, lavede sølvarbejder og skitserede talrige forlæg til korsstingsbroderier, som blev udført af søsteren Ulla H. EH var blandt de kvindelige kunstnere, der i 1920’erne med stor alsidighed i emnevalg påtog sig de opgaver, tiden og de kulturelle tendenser åbnede mulighed for.

Efter udstillinger i 1909 og 1912 i Unge Kunstneres Forbund deltog EH med undtagelse af et enkelt år fra 1913 til sit sidste leveår på Charlottenborgs Forårsudstilling og enkelte gange på Charlottenborgs Efterårsudstilling. Af andre udstillinger kan nævnes Kvindelige Kunstneres retrospektive Udstilling i 1920, Kvindelige Kunstneres Samfund 1930 og flere separatudstillinger. EH fik i 1929 tildelt K.A. Larssens Legat.

Silhuet i KB. Tegnet selvportræt fra 1906, malede selvportrætter 1909 og 1923. Foto i KB.

Arthur G. Hassø: Danske Exlibris, 1942. Otto Wang: Ebba Holms Exlibris, 1927. Årbog for Bogvenner 7/1923. Exlibris Revuen, 1919. Vore Damer 22/1917.

Privatarkiv i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Vera Rasmussen

 
Professioner
Malere · Grafikere
 
Organisationer
Charlottenborg
 
Emneord
Træsnit · Kunsthåndværk · Billedkunst · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg