KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Inge Fischer Møller (1939 - 1984)
Fischer Møller, Inge

1939-84, socialrådgiver, politiker.

*29.12.1939 i Kbh., †6.6.1984 i Århus.

Forældre: arbejdsmand, sporvejsfunktionær Victor Fischer Jespersen (1910-89) og fabriksarbejder Olga Marie Mathilde Jahn (1921-62).

~9.11.1967 med universitetsdirektør Stig Møller, *29.8.1939 i Århus, s. af dommer Sigurd M. og Margrethe Madsen.

Børn: Anja (1959), Louise (1968).

IFM gik ud af 7. klasse i 1954 og arbejdede derefter på fabrik, kontor og i forretning. 1965-68 uddannede hun sig til socialrådgiver på Den Sociale Højskole og nåede, før hun kom i Folketinget i 1971, at blive ansat to steder, i Mødrehjælpen og Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD). Desuden var hun både fagligt og politisk aktiv. 1971-72 sad hun i Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab og 1970-72 i kommunalbestyrelsen i Karlebo kommune. SiD havde ansat hende som forbundets første socialrådgiver, hun fortsatte dette arbejde helt frem til 1981 og redigerede den sociale brevkasse i Fagbladet 1968-80.

IFM tilhørte den såkaldte kaffeklub i Socialdemokratiet. Ved valget i 1971 havde partiet fået en række nye, yngre medlemmer, bl.a. ◊Svend Auken, ◊Karl Hjortnæs, ◊•Ritt Bjerregård, •Helle Degn og IFM. De udgav op gennem 1970’erne flere debatskrifter, hvoraf Rapport fra en kaffeklub, 1977, blev særlig kendt, og deltagerne blev regnet som en ny og lidt mere venstreorienteret gruppering. I 1980 blev IFM valgt til Socialdemokratiets organisatoriske næstformand, og hun blev derved den første kvinde i partiets topledelse. Opdelingen af næstformandsposten i to funktioner, en organisatorisk og en politisk, markerede ønsket om udvidet ligestilling i partiet. Denne linie blev i 1984 fulgt op med en bestemmelse om, at begge køn skulle være repræsenteret i formandskabet. IFM havde allerede i 1973 profileret sig i debatoplægget Kravet om lighed. Som næstformand arbejdede hun for at sikre kvinders repræsentation i råd og udvalg og på arbejdsmarkedet. Ud fra sine erfaringer som socialrådgiver i SiD tog hun bl.a. fat på indvandrerkvinders mulighed for at tilegne sig sprog og dermed job i det land, de var kommet til. Sammen med andre socialdemokratiske kvinder, bl.a. •Vibeke Storm Rasmussen, dannede hun i 1974 Aktionsgruppen for frihed, lighed og solidaritet mellem kønnene, hvis intention var at inspirere til et mere organiseret ligestillingsarbejde og dermed tiltrække flere kvinder til det politiske arbejde.

Det var en del af IFMs politiske image, at hun ville fremstå som “den menneskelige politiker”. Hun turde som få andre stille sig til rådighed for interviews om det umenneskelige arbejdspres, der var på Christiansborg og i det hele taget i arbejdet som politiker. Det modtog hun ofte drøje hug for, og det blev bl.a. sagt, at hun var for sød og naiv. Hun fastholdt imidlertid, at hun i lighed med andre kvinder havde besluttet, “at vi ikke vil arbejde som mænd eller på deres præmisser”. IFMs engagement i ligestillingssagen, de svagestes vilkår og socialpolitikken var utroligt stort. Ikke blot passede hun sit arbejde i Folketinget og SiD, hun påtog sig også at hjælpe mennesker, der henvendte sig til hende, med at løse deres sociale problemer. 1979-82 var hun formand for Folketingets socialudvalg, hun var en aktiv debattør i pressen og medforfatter til flere bøger og pjecer, bl.a. Vores fælles børn?, 1978. I 1983 tvang sygdom hende til at trække sig tilbage som næstformand i Socialdemokratiet efter knap tre år, og hun døde som 44-årig i 1984.

Foto i ABA, KB, Folketinget.

Søndags-B.T. 5/1978.

Marianne Kruckow

 
Professioner
Kommunalpolitikere · Folketingsmedlemmer · Socialrådgivere
 
Organisationer
Folketinget · Specialarbejderforbundet i Danmark - SID · Fagbladet · Socialdemokratiet
 
Emneord
Politik · Brevkasser · Kvindepolitik · Ligestillingspolitik · Socialpolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg