KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Ester Larsen (1936 - )
Larsen, Ester

*1936, minister.

*23.5.1936 i Kbh.

Forældre: overkontrollør Laurs Sørensen Thøgersen (1899-1970) og sygeplejerske Edith Laura Rasmussen (1900-45).

~5.7.1958 med sognepræst Kaj Jørgen L., *28.1.1931 i Ørsted sg., Odense amt, s. af gårdejer Rasmus Kristian L. og Karen Jensen. Ægteskabet opløst 1983.

~17.4.1994 med rådgivende ingeniør Niels Erik Nielsen, *29.12.1935 i Kbh., s. af kaptajn August Peder N. og Edith Marie Sonja Nielsen.

Børn: Benedicte (1959), Annette (1963), Thøger (1967).

EL blev født i Kbh. i 1936, faderen var agronom, moderen sygeplejerske. I 1955 blev hun student fra Rysensteen Gymnasium, fire år senere fik hun lærereksamen fra Frbg. Seminarium, hvorefter hun var ansat som folkeskolelærer på Frbg. 1959-63, indtil hun med sin familie flyttede til Fyn. Mens børnene var små, var hun hjemmegående husmoder, samtidig med at hun læste dansk ved Odense Universitet. Disse studier afsluttede hun i 1974, hvor hun blev cand.phil. 1974-78 var hun ansat som gymnasielærer på Fyns Studenterkursus og Skt. Knuds Gymnasium i Odense.

ELs karriere som Venstrepolitiker havde sit udspring på Fyn. Første trin var medlemskabet af Kerteminde kommunalbestyrelse 1974-89. Også amtsrådet på Fyn har nydt godt af hendes politiske indsats. Hun kom ind første gang i 1978 og sad der indtil 1989, da hun af statsminister ◊Poul Schlüter blev hentet ind i regeringen som sundhedsminister. EL udtalte ved sin tiltræden, at Sundhedsministeriet siden oprettelsen i 1987 kun havde været i hænderne på kvindelige ministre, nemlig •Agnete Laustsen og ◊•Elsebeth Koch-Petersen, og at det havde haft det udmærket dér. Den stilfærdige, men principfaste minister var i sin embedsperiode frem til 1993 med til at gennemføre det frie sygehusvalg for borgerne på tværs af amtsgrænser, en liberal grundtanke, som det passede den holdningsprægede EL godt at få gennemført. Efter sin afgang som minister fortsatte hun sit kommunal- og amtskommunale arbejde på Fyn og blev samtidig formand for Fyns amtsråds sygehusudvalg. Ved valget i 1994 kom hun i Folketinget og fik her bl.a. hvervet som formand for sundhedsudvalget.

Foruden sit engagement for Venstre i folkevalgte organer på såvel lokalt som på landsplan har EL også varetaget organisatoriske opgaver for partiet. Hun har således været medlem af Venstres hovedbestyrelse 1986-89, 1988-89 var hun landsformand for det liberale oplysningsforbund LOF, efter at hun en årrække havde været forretningsudvalgsmedlem. EL har også deltaget aktivt i kulturlivet på Fyn, bl.a. som medlem af Odense Teaters bestyrelse. Ved siden af det politiske arbejde har den flittige fynbo også fået tid til at være redaktør af en række litterære antologier samt medforfatter til lærebogssystemet Digtning og dansk, 1987. EL blev Kommandør af Dannebrogordenen i 1990.

Foto i Folketinget.

Elisabeth Refsgaard

 
Professioner
Ministre · Folketingsmedlemmer · Lærere · Akademikere · Kommunalpolitikere · Amtsrådsmedlemmer
 
Organisationer
Fyns Studenterkursus · Skt. Knuds Gymnasium (se Louise Wintelers Skole) · Sundhedsministeriet · Folketinget · Fyns Amt · Liberalt Oplysnings Forbund - LOF · Odense Teater · Venstre
 
Emneord
Politik · Folkeskolen · Gymnasieskolen · Nordisk filologi · Sundhedspolitik · Hædersbevisninger · Forvaltning · Stat
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg