KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Marie Gudme Leth (1895 - 1997)
Gudme Leth, Marie Christine Mathea

1895-1997, kunsthåndværker.

*5.10.1895 i Århus, †17.12.1997 på Frbg.

Forældre: vejinspektør Herman Peter Søren Lassen Gudme (1861-1937) og Marie Elisabeth Fabricius (1868-1937).

~20.7.1934 med stadsbygmester August Sigfred Jens Høyer Leth, *23.12.1897 i Kbh., †6.11.1990 på Frbg., s. af ingeniør Frederik Christian L. og Sigrid Rudolfa Friis.

MGL må regnes for pioneren i dansk stoftryk. Omkring 1930 genindførte hun stoftrykket som håndværk i Danmark. I de ca. 40 år hun arbejdede inden for dette område, var det hendes erklærede mål at give stoftrykket et fundament og en status på linie med andre grene inden for kunsthåndværket. Dette lykkedes hende i rigt mål gennem det pædagogiske arbejde for uddannelsen, som hun gennemførte til stor glæde for senere generationer, og i kraft af hendes høje tekniske kundskaber samt ikke mindst hendes store kunstneriske begavelse. MGL blev født i Århus. Tegnetalentet, som hun arvede efter faderen, der var ingeniør, udviklede hun på teknisk skole. Som 18-årig kom hun til Kbh., hvor hun blev optaget på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Efter endt uddannelse tilbragte hun et par semestre på Kunstakademiet. I samme periode arbejdede hun på Kunstindustrimuseet med at aftegne og afmale genstande i museets protokoller. Dette arbejde, der krævede stor præcision, gav hende træning samt en skærpet sans for tegning. I 1921 rejste hun til Java på et treårigt ophold hos en søster. Hun havde aldrig ambitioner om at male, interessen lå klart inden for brugskunsten, og det var savnet af moderne, smukke og brugbare tekstiler, der fik hende til at begynde arbejdet med stoftryk, da hun vendte hjem fra udlandsopholdet i 1924. Almindelige bogtrykfarver, der ikke trænger ned i stoffets fibre og derfor ikke har nogen større holdbarhed, blev anvendt til MGLs første forsøg. Et studieophold i 1930, formidlet af Kunstindustrimuseets direktør ◊Vilhelm Slomann, på Kunstgewerbeschule i Frankfurt am Main, det eneste sted i Europa, hvor der blev undervist i stoftryk, gav hende et indgående kendskab til trykfarver, trykmetoder og efterbehandling. Ved hjemkomsten senere på året etablerede hun på opfordring stoftrykuddannelsen på Det tekniske Selskabs nyoprettede kunsthåndværkerskole. Hun ledede stoftrykklassen til 1948 og underviste i mønstertegning og praktik. Komposition, farvekundskab, materialelære og trykteknik var de vigtigste elementer i uddannelsen. MGLs indflydelse på fagets første generationer blev af uvurderlig betydning, hvad enten eleverne var uddannet på skolen eller på hendes eget værksted.

Sideløbende med det pædagogiske virke arbejdede MGL med at udvikle egne mønstre. Et studiebesøg på en moderne tekstilfabrik i München i 1934 gav hende indblik i den nye filmtrykteknik, hvor en trykramme med udspændt silkegaze muliggjorde en lettere industriel, om end stadigvæk håndlavet produktion af stoftryk. Med økonomisk støtte oprettede hun i 1935 værkstedet Dansk Kattuntryk. Interessen for billiggørelse af kvalitetsprodukter var stor, og afsætningen af produktionen var på forhånd sikret i Kaj Dessaus forretning BO, det senere Illums Bolighus. Hendes klare tekstiltryk på de hvide bundstoffer passede perfekt i BO-stilen med de lyse vægfarver og lette træsorter, og salget gik glimrende. MGL var kunstnerisk leder i Dansk Kattuntryk indtil 1940, hvor uoverensstemmelser fik hende til at forlade trykkeriet. Ved en efterfølgende retssag mistede hun i tre år retten til egne mønstre og farveopskrifter trykt og benyttet i tiden under Dansk Kattuntryk. I 1941 etablerede hun på ny eget værksted, og med stor energi tegnede hun nye mønstre til salg i BO.

MGLs produktion falder kunstnerisk i tre afdelinger. Stofferne fra de første år er udført i bloktryk. Motiverne, oftest trykt i én farve på det naturfarvede hørlærred, fremstår som øer i et ordnet mønster. Inspirationen til valg af motiver i de allerførste tryk som Jagten, Urskov og Mexico skal søges i MGLs ophold på Java. Typiske for denne periode er tidens afdæmpede farveholdning. I sidste halvdel af 1930’erne, hvor filmtrykteknikken blev afprøvet, ses tryk, hvor de enkelte elementer i mønsteret glider tættere mod hinanden for til sidst at dække fladen regelmæssigt. Med filmtrykteknikken, der gav mulighed for større og mere komplicerede rapporter, og nye friske farver, der op gennem 1940’erne raffineredes til frapperende farvesammensætninger, udviklede MGL en frodig blomsterstil. Hendes evner som tegner fik fri udfoldelse i blomstertrykkene Markblomster, Juni, Hortensia og Syren.

I 1955 præsenterede MGL en stil, der beviste hendes evne til at forny sig. Tegningen trådte i baggrunden til fordel for eksperimenter med farver og farvesammensætninger. Inspirationskilden til denne store fornyelse blev en rejse til den italienske by Ravenna og studiet af dens antikke mosaikker. Stofferne var småmønstrede, oftest trykt med fire-fem farver med overtrykseffekt. De lyse lette farver blev erstattet af mørke. Mønstrene bestod af medaljoner, hjerter, sparblade og bølgelinier. Som nogle af de sidste stoffer i hendes produktion ses rene geometriske mønstre inspireret af en senere studierejse til den nære orient, muliggjort ved modtagelsen af Tagea Brandts Rejselegat i 1955. Farverne er varme og intense, gerne mørke, bundstoffet nu næsten helt overtrykt i mønstre som Mariatti og Beirut. MGL deltog i alle store udstillinger af dansk brugskunst her og i udlandet, herunder verdensudstillingerne i Paris 1937 og i New York 1939. Hun modtog en række legater og udmærkelser, bl.a. guldmedalje på verdensudstillingen i Paris 1937 og på Triennalen i Milano 1951.

Foto i KB.

Charlotte Paludan: Stoftrykkeren Marie Gudme Leth, 1995.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Kirsten Toftegaard

 
Professioner
Kunsthåndværkere · Tekstilkunstnere
 
Organisationer
Det tekniske Selskabs Kunsthåndværkerskole · Dansk Kattuntryk
 
Emneord
Udlandsophold · Tekstilkunst · Stoftryk · Kunsthåndværk · Tekstiler · Design · Undervisning
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg