KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Mirjam Gelfer-Jørgensen (1939 - )
Gelfer-Jørgensen, Mirjam

*1939, overbibliotekar.

*16.12.1939 i Kbh.

Forældre: antikvitetshandler Meyer Gelfer (1901-78) og Hanna Levin (1907-75).

~31.3.1970 med teaterhistoriker Niels Peder Jørgensen, *25.8.1944 på Frbg., s. af kontorchef Kaj Johannes Jepsen Jørgensen og viceskoleinspektør Karla Elvira Hansen.

Børn: Dina (1972), David (1977).

MGJ stammer fra et kultiveret, jødisk miljø i Kbh. Forældrene var stærkt religiøse, men også præget af den traditionelle jødiske respekt for lærdom og uddannelse. MGJ gik derfor universitetsvejen og valgte at studere kunsthistorie. Interessen for kunst og kunsthåndværk har hun givet fået gennem faderens metier som antivitetshandler. Trods den stærke jødiske prægning giftede hun sig med en ikke-jøde, men hun har fastholdt sine jødiske rødder, bl.a. som medlem af Mosaisk Trossamfunds delegeretforsamling. I 1959 blev hun student fra Skt. Annæ Gymnasium og 1971 mag.art. i kunsthistorie fra Kbh.s Universitet med et speciale om billedfremstillingen i islamisk kunst indtil år 1400. MGJs karriere blev indledt med undervisning, først på Kunstakademiet 1971-74, siden som adjunkt ved Kbh.s Universitet, fra 1976 lektor. I 1984 blev hun ansat som overbibliotekar ved Kunstindustrimuseets Bibliotek og museets souschef. Her har hun arrangeret flere udstillinger, bl.a. Kongelige klenodier om 400 års svensk bogkunst i 1991 og Toulouse-Lautrecs plakater i 1994.

I sit forskningsmæssige virke har MGJ koncentreret sig om tre områder: dansk og nordisk kunsthåndværk, jødisk kunst samt islamisk kunst og kunsthåndværk, hvorom hun har publiceret en række artikler i Hafnia, tidsskrift for kunsthistorie, som hun var redaktør af 1978-83. I 1987 blev hun dr.phil. på afhandlingen Medieval Islamic Symbolism, udgivet 1986. I 1988 udgav hun Herculanum på Sjælland, et grundlæggende værk om antikkens indflydelse på den danske møbeltradition, fx i de såkaldte kunstnermøbler. Hendes studier i kunsthåndværk har udmøntet sig i de to bind Dansk kunsthåndværk 1730-1850, 1973, og Dansk kunsthåndværk fra 1850 til vor tid, 1982. MGJ, der siden 1983 har været medlem af bestyrelsen i Nordisk Forum for Formgivningshistorie, organiserede i 1985 seminaret Nordisk funktionalisme 1925-1950 på Kunstindustrimuseet. De 15 foredrag blev året efter publiceret i en bog af samme navn, som hun redigerede. Fra 1991 har hun endvidere været redaktør og udgiver af Scandinavian Journal of Design History.

MGJs interesse for jødisk kunst og kultur er bl.a. kommet til udtryk i et medlemskab af nationalkomitéen for Jewish Art Index fra 1981. Hun har været blandt initiativtagerne til og fra 1985 medlem af bestyrelsen for det planlagte Dansk Jødisk Museum. Siden 1990 har hun desuden været medlem af redaktionen for det jødiske kulturtidsskrift Alef. I 1999 udkom værket Dansk jødisk kunst, der havde MGJ som redaktør og 12 videnskabelige medarbejdere tilknyttet. Værket, der var den første samlede kortlægning af dansk-jødisk kunsthistorie, beskriver samspillet mellem dansk og jødisk kunst gennem 400 år. Endvidere har hun været fagkonsulent ved Den Store Danske Encyklopædi, medlem af bestyrelsen for Den Danske Helsingforskomité og siden 1995 medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd. Hun har modtaget legater fra Ole Haslunds Kunstnerfond 1975 og 1986, C.L. Davids Fødselsdagslegat 1986 og Carl Jacobsens Museumsmandslegat 1987. MGJs forskningsmæssige og formidlingsmæssige engagement har været præget af målrettethed og konsekvens, og man fornemmer en stærk personlig drivkraft bag valget af forskningsemner og – områder.

Foto i KB.

Jens Peter Munk

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Redaktører · Overbibliotekarer · Doktorer
 
Organisationer
Kunstakademiet (se Det kongelige Academie for de Skønne Kunster) · Københavns Universitet · Kunstindustrimuseets Bibliotek · Nordisk Forum for Formgivningshistorie · Scandinavian Journal of Design History · Dansk Jødisk Museum · Den Danske Helsingforskomité · Statens Humanistiske Forskningsråd
 
Emneord
Kunsthåndværk · Kunsthistorie · Forskningsbiblioteker · Museer · Forskningspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

Tilbage til søg »  

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg