KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Grethe Rostbøll (1941 - )
Rostbøll, Grethe Fogh

*1941, højskoleforstander, minister.

*30.5.1941 i Århus.

Forældre: gårdejer Gustav Fogh (1907-76) og Ellen Marie Brandt (1913-83).

~27.12.1961 med højskoleforstander Torben R., *28.8.1929 i Århus, s. af overlærer Harald Erik R. og Edith Jensen. Ægteskabet opløst 1996.

Børn: Martin (1964), Solveig (1966), Benedikte (1968), Christian (1971).

GR voksede op på en gård ved Hadsten. I gymnasiet i Randers blev hun på trods af sine grundtvigianske rødder medlem af Konservativ Ungdom, og dette politiske tilhørsforhold har hun holdt fast ved. Hun blev student i 1960, studerede til bygningsingeniør på Danmarks Tekniske Højskole et par år, søgte herefter ind på seminariet og tog lærereksamen i 1965 fra Odense Seminarium. I 1961 giftede hun sig med Torben R., og året efter blev de sammen forstandere for Ryslinge Højskole. GR havde stor interesse for litteratur og kunst, og efter sin lærereksamen valgte hun at læse litteraturvidenskab på Odense Universitet, dog afbrudt af fire børnefødsler i perioden 1964-72. Der blev også tid til et medlemskab af Ryslinge kommunalbestyrelse 1966-70. I 1978 blev hun mag.art. på en afhandling om ◊•Karen Blixen, som hun også siden har beskæftiget sig med, bl.a. i bogen Længslens vingeslag, 1996.

Med baggrund i højskolearbejdet og egne erfaringer udgav GR i 1986 den kulturkritiske debatbog Familien og fremtiden. Heri belyste hun børnefamiliernes vanskelige stilling i det moderne samfund og slog til lyd for, at forældrene skulle prioritere deres børn højere ved at gå mere ind i opdragelsen af dem. Ved siden af højskolejobbet var hun teater- og litteraturanmelder på Jyllands-Posten fra 1978 samt kommentator og klummeskribent på Berlingske Tidende fra 1987, desuden var hun formand for Modersmål-Selskabet 1984-90. Da de radikale gik ud af regeringen efter valget i 1990, hentede statsminister ◊Poul Schlüter GR ind som afløser for kulturminister Ole Vig Jensen. Hun blev indtil regeringens fald i 1993 en meget aktiv og udadvendt minister med et omfattende kendskab til kunst og kulturliv. Hun blev beskyldt for at fokusere på elitens kultur, men gav selv udtryk for den opfattelse, at det var vigtigt at udtrykke respekt for talentet og for den danske kulturarv, og at elite og bredde skulle ses som forbundne kar. Som kulturminister tog hun fat på en omstrukturering og modernisering af selve Kulturministeriet, men også af nogle af de store kulturinstitutioner. Det var i hendes ministertid, at Det Kgl. Teaters ledelsesstruktur blev ændret, og der blev udpeget en bestyrelse for teatret. Desuden fik hun sit navn under arkivloven. Hun stillede op til folketingsvalget i 1990 og 1994, men blev ikke valgt, hun indtrådte dog som suppleant i Folketinget 1996-98. I 1993 blev hun medlem af Frbg. kommunalbestyrelse.

Efter ministertiden gennemførte GR et studium i teologi som privatist. I 1994 udgav hun bogen Værdier i krise. Heri argumenterede hun for, at en politisk stillingtagen omkring årtusindskiftet kræver et bredere og dybere kendskab til de sammenhænge uden for det egentlige politiske liv, som repræsenteres af vor kristne og humanistiske europæiske arv. Hun blev kommandør af Dannebrogordenen i 1991.

Foto i KB, Folketinget.

Hanne Rasmussen

 
Professioner
Lærere · Ministre · Akademikere · Folketingsmedlemmer · Kommunalpolitikere · Forstandere · Anmeldere
 
Organisationer
Ryslinge Højskole · Modersmål-Selskabet · Folketinget · Kulturministeriet
 
Emneord
Faglitteratur · Politik · Litteraturvidenskab · Højskoler · Kulturpolitik · Teologi · Hædersbevisninger · Forvaltning · Stat
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

Tilbage til søg »  

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg