KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Anne-Grethe Foss (1942 - )
Foss, Anne-Grethe

*1942, direktør, arkitekt.

*10.4.1942 i Horsens.

Forældre: grosserer Aage Lynøe (1916-87) og Else Betty Vilma Nielsen (*1916).

~3.12.1960 med arkitekt Ole F., *12.5.1937 i Horsens, s. af provisor Svend F. og Grethe Marryat Johansen. Ægteskabet opløst 1968.

Bofælle 1975-83: civilingeniør Gert Moltke, *26.6.1929 i Kbh., s. af forfatter, politiker ◊Kai Vilhelm M. og sekretær Rakel Hansen.

Børn: Nikolaj (1961), Rasmus (1977), Ida (1980).

AGFs hovedværk påbegyndtes i 1993 og forventes afsluttet omkring 2030. I sin karakter kan det minde om Carl Nielsens 4. symfoni Det uudslukkelige, et ubrudt symfonisk forløb tegner et storslået tonebillede af liv. Kodeordet i hendes værk er by. Værket er ikke noteret i klassisk forstand, partituret er tegnet som en strategisk plan. Det opføres ikke i en koncertsal, men på en strandeng på Vestamager. Ørestad vil i sin afsluttede form kunne beskrives som en urban komposition, i hvilken bygværker har indtaget nodernes plads, og byens puls ikke angives af en metronom, men af metroen, byens nye fuldautomatiske letbane. Værket er ikke skrevet for instrumentalister, men for et utal af specialister, bygherrer og beslutningstagere. Orkestrets sound er kakofonisk snarere end symfonisk.

Som administrerende direktør for Ørestadsselskabet er AGF både komponist og dirigent. Hun har fra selskabets etablering i 1993 været den dagligt ansvarlige for realiseringen af den vision, som Folketinget formulerede med loven om Ørestad 1992. Ørestad og Metro udgør tilsammen en udfordring, som selv stærke mænd ville tøve overfor. Skønt både bybygning og infrastrukturanlæg altid har været mandsdomæner, så Kbh.s overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og finansminister ◊Mogens Lykketoft skarpere end de fleste i 1993, at AGF besad netop det potentiale, som ledelsen af et så stort og risikofyldt projekt krævede. Hun havde ved sin udnævnelse til administrerende direktør i Ørestadsselskabet været planlægningschef i DSB siden 1990. I denne stilling spillede hun en central rolle i lovgivningen om den faste Øresundsforbindelse og havde vist sig i besiddelse af en usædvanlig kompetence i styring af komplicerede tekniske og politiske beslutningsforløb. Sin specielle fortrolighed med højt prioriterede trafikale problemstillinger havde hun forinden erhvervet i Trafikministeriets planlægningsafdeling, hvor hun bl.a. havde været hovedforfatter til den redegørelse, som Udvalget om Hovedstadsområdets Trafik afgav i 1988. Som uddannet byplanarkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole med efterfølgende ansættelse i Miljøministeriet måtte hun endvidere formodes at have en relevant byplanmæssig baggrund, i hvert fald på det teoretiske plan.

Ørestad og Metro, byplanlægning og transportteknologi, det er store krav at stille til én person. AGF honorerer disse krav. Hun arbejder utrætteligt, med en tilsyneladende uudslukkelig energi, en beundringsværdig tålmodighed og en blid stålsathed, som har placeret hende centralt i det offentlige meningsrum og gjort Ørestad og Metro til pejlemærker i en dynamisk Øresundsregion. Byplanen er tegnet af finske arkitekter, det første store byggeri, Rigsarkivet, af tyske arkitekter og det nye universitet af danske arkitekter, mens Metroens design er italiensk. Det kvalitative niveau er imponerende. AGFs resultater er betydningsfulde for kvindens ligestilling i det danske samfund, som Ørestad og Metro allerede er det for Kbh.s udvikling til en moderne metropol.

Dan Christensen

 
Professioner
Direktører · Arkitekter · Akademikere
 
Organisationer
Ørestadsselskabet · De Danske Statsbaner - DSB
 
Emneord
Arkitektur · Byplanlægning · Trafikplanlægning
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

Tilbage til søg »  

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg